Skip to content

Hjælp & Rådgivning – Om os

Hvad kan du bruge rådgivning til?

Målet med rådgivningen I Bedre Psykiatri er at give faglig viden og sparring på de problemstillinger og udfordringer man kan opleve som pårørende til en med psykisk sygdom.  Vores ambition er, at hjælpe dig som pårørende til at håndtere din situation og klæde dig på til at kunne navigere i de udfordringer der kan opstå. I rådgivningen kan du møde rådgivere med forskellige faglige kompetencer, herunder social- og sundhedsfagligt uddannede rådgivere. Vi gør vores bedste for at matche dig med den kompetence du efterspørger I forhold til din konkrete situation.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning omhandlende: 

  • Samarbejdet med det offentlige.
  • Samarbejde/hjælp til at komme videre med behandlingssystemet.
  • Vanskelige dilemmaer, udfordringer og situationer som pårørende.
  • Hvordan man håndterer og navigerer i rollen som pårørende

Ser du ikke lige din henvendelse som passende ind under de emner, så skriv eller ring alligevel, vi vil altid gøre vores bedste for at enten hjælpe dig eller hjælpe dig godt videre.

Hvem er rådgivningens målgruppe?

I Bedre psykiatris rådgivning arbejdes der ud fra en definition af pårørende således, dette er også at forstå som rådgivnings målgruppe:

En pårørende er et menneske som har en relation til et menneske som, det selv opfatter som at lide af en form for psykisk sygdom eller udfordringer i forhold til det psykisk helbred. Personen behøver ikke at været igennem en udredning, eller at have modtaget en diagnose. Pårørende kan derfor både være forældre, søskende, ægtefæller, naboer, venner, kolleger mm. Det centrale aspekt er at den person som kontakter rådgivningen, selv oplever sig som pårørende og som i den forbindelse oplever et behov for støtte eller sparring.

Det er personens egen opfattelse der er i centrum og medarbejderne i Bedre Psykiatris rådgivning gør sig ikke til dommer over ”sværhedsgraden” eller ”validiteten” af oplevelsen. I Bedre Psykiatris voksenrådgivningen er målgruppen som udgangspunkt ikke børn, her henviser vi i stedet til vores ungerådgivning EnSomMig.net.

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.