Skip to content

Pas på skolen

Pas på skolen

Fortæl om barnets sygdom

Meld klart ud over for lærere, pædagoger, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) og skoleledelse, hvad I som forældre mener, der er behov for.

Overvej kortere dage

Hvis dit barn har svært ved at gå i skole, kan det være, at kortere skoledage kan hjælpe.

Aftal særregler med lærerne

Hvis det er nødvendigt kan små særregler være en hjælp – fx at dit barn må trække frisk luft, selvom det er midt i timen 

Bevar kontakt under fravær

Hvis barnet er væk i en periode fx pga. indlæggelse så bevare kontakten til skolen og kammeraterne – fx med hilsner eller små breve 

Læg plan for genkomst

Efter langt fravær er det vigtigt med en plan for, hvordan barnet får støtte til komme tilbage og blive en del af fællesskabet igen. Lav planen sammen med skolen. 

Kend dine rettigheder

Børn med psykisk sygdom har ret til flere former for støtte og undervisning under sygdom. Læs mere om jeres rettigheder til støtte og undervisning

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.