Skip to content

Få hjælp lokalt

Uanset hvor i landet, du bor, kan du finde en af Bedre Psykiatris lokalafdelinger, hvor du kan møde andre pårørende, som kender og forstår dine udfordringer. Her kan du læse om, hvordan afdelingerne kan hjælpe dig.

En pårørende mor

Samtalegrupper

I samtalegruppen møder og taler du med andre, der er forældre, ægtefæller, søskende eller på andre måder tæt på én med psykisk sygdom. Samtalen bliver styret af en professionel terapeut. Her er der ingen tabuer om psykisk sygdom og ingen, der synes, dine tanker er forkerte eller forbudte. Det varierer, hvor store grupperne er, hvor lange forløbene er, og hvor længe du skal vente på at få plads. Kontakt din lokalafdeling og spørg. Læs også vores interview med en af Bedre Psykiatris terapeuter

Foredrag

De fleste lokalafdelinger i Bedre Psykiatri inviterer med jævne mellemrum til foredrag om psykisk sygdom, og hvordan det er at leve som pårørende. Mange afdelinger bruger Facebook til at fortælle om deres arrangementer. Du kan også finde mange af arrangementerne på den fælles oversigt her.

Pårørendecafé

I de fleste afdelinger er der med jævne mellemrum åbne pårørendecaféer. De foregår oftest om aftenen, og her kan du møde og tale uformelt med andre pårørende. Pårørendecaféerne er en god måde at hilse på lokalafdelingen og høre nærmere om, hvilke arrangementer, de har, og hvilken hjælp, de kan tilbyde.

Hjælpen er gratis

De fleste tilbud i lokalafdelingerne er gratis og åbne for alle. Det lader sig gøre, fordi tusinder af mennesker støtter arbejdet, og fordi hundredevis af frivillige bruger deres tid og de erfaringer, de selv har fået som pårørende, på at hjælpe andre. Du kan også støtte Bedre Psykiatris hjælp til pårørende.

Støt hjælpen til pårørende