Skip to content

Vejen ind i psykiatrien

Hvordan bliver man udredt for en psykiatrisk diagnose?

Det er regionerne der overordnet ivaretager den psykiatriske udredning og behandling. Vejen ind i det psykiatriske system foregår i flere led.

For at få hjælp i psykiatrien skal du eller den du er pårørende til, som udgangspunkt først henvende dig til egen læge. Egen læge vil kunne sende en henvisning til psykiatriens visitation. Det er på baggrund af henvisningen, at psykiatriens visitation vurderer om der skal tilbydes behandling eller udredning i psykiatrien.

Det kan som pårørende derfor være væsentligt at vide, hvilke informationer lægen skal skrive i en henvisning til psykiatrien. Henvisningens oplysninger er vigtige, for at psykiatriens visitationen vurderer om dig eller den du er pårørende til får et udrednings- eller behandlingsforløb i psykiatrien.

Klik her for at se hvad en henvisning skal indeholde

Udover egen læge, kan du eller din pårørende også blive henvist af lægevagten eller en praktiserende psykiater.

Har I akut brug for hjælp her og nu, kan I finde mere information under den region I tilhører

Hvad er udrednings- og behandlingspakker i voksenpsykiatrien ?

Udredningspakkeforløbet består af et fleksibelt antal timer. Det vurderes derfor af de enkelte afdelinger, hvor mange timer den enkelte har behov for. Udredningen består af at beskrive sygdomssymptomer, samt omfanget af i hvilken sværhedsgrad sygdommen kommer til udtryk og om muligt årsagen til den nuværende sygdoms tilstand. Når der er truffet en lægefaglig beslutning, som afklarer behovet for behandling, samt hvilke muligheder der for behandling er patienten udredt. Forløbet for udredning afsluttes, når en behandling påbegyndes eller hvis mistanken om sygdom der kræver sygehusbehandling afkræftes.  (sundhed.dk)

Behandlingspakkeforløbene er delt op efter diagnoser. Regionerne er gået sammen om at udarbejde pakkeforløbene for at ensrette behandlingen i psykiatrien.

Som pårørende kan man nogle gange have brug for håndgribelig information, hvad består behandlingen af. Pakkeforløbene, kan være med til at give et indblik i hvad den syge bør tilbydes. Det er op til den enkelte afdeling at foretage justeringer i forhold til den enkelte patient.

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.