Skip to content
Nyheder

Husk de svært psykisk syge i ny psykiatriplan

Bedre Psykiatri og syv andre sundheds- og psykiatriorganisationer appellerer nu sammen til Folketingets sundhedsudvalg og socialudvalg om, at de samler misbrugsbehandlingen i regionerne og gør de kommunale psykiatriske bosteder markant bedre.

1. juni 2018

Det er afgørende, at de mennesker, der er hårdest ramt af psykiske sygdomme, får bedre hjælp og behandling, end de gør i dag. Derfor appellerer otte sundhedsorganisationer nu Folketingets sundhedsudvalg og socialudvalg om, at politikerne husker de svært psykisk syge i den kommende psykiatriplan. Planen skal skabe sammenhæng og kvalitet i behandlingen og støttetilbud på tværs af regioner og kommuner for mennesker med svære og tilbagevendende psykiske lidelser.

Organisationerne fremhæver særligt to forslag, der kan gøre en forskel for den gruppe af sårbare patienter:

  • Misbrugsbehandlingen skal samles hos regionerne og kvaliteten skal løftes, så mennesker med dobbeltdiagnose oplever bedre sammenhæng i deres behandling
  • En omfattende specialisering og kvalitetsløft på de kommunale psykiatriske bosteder, så beboerne i højere grad end nu mødes med social- og sundhedsfaglige tilbud, der matcher deres behov.

De otte organisationer bag appellen til sundhedsudvalget er: Lægeforeningen, FOA, DSR, Bedre Psykiatri, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND og Psykiatrifonden.

Se brevet fra organisationerne her

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.