Skip to content

tilbage til Nyheder

Knud Aarup trækker sig som landsformand for Bedre Psykiatri

Knud Aarup har af helbredshensyn valgt at trække sig fra posten som landsformand for Bedre Psykiatri. Landsbestyrelsen har d. 13/6 besluttet at konstituere næstformand Mads Engholm som landsformand frem til næste Repræsentantskabsmøde. En enig landsbestyrelse peger samtidig på Mads Engholm som ny landsformand, når der skal vælges landsformand på mødet i Repræsentantskabet i oktober.

14. juni 2020

65-årige Knud Aarup er efter længere tids overvejelser blevet nødt til at erkende, at han af helbredsmæssige årsager, ikke har mulighed for at udfylde formandsposten på den måde, som han gerne vil og som posten kræver. Det er særligt de mange rejser mellem Aarhus og København, hvor Knud Aarup har mødtes med politikere, embedsmænd og interesseorganisationer, som nødvendiggør beslutningen om at trække sig. Knud Aarup har derfor tidligere på året trukket sig fra flere andre tillidsposter – blandt andet Frivilligrådet, VISOs faglige bestyrelse og Lær for Livet.

Knud Aarup ærgrer sig især over at skulle sige farvel til Bedre Psykiatris mange frivillige.

– Jeg er dybt imponeret af de mange hundrede frivilliges engagement og det arbejde, de gør for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Takket være dem får tusinder af pårørende over hele landet en lettere hverdag, og takket være dem lytter politikere og myndigheder både nationalt og lokalt, når Bedre Psykiatri blander sig i debatten.

Landsbestyrelsen er ærgerlige men forstående over Knud Aarup beslutning om at træde tilbage fra posten som landsformand. Det fortæller konstitueret landsformand, Mads Engholm.

– Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi kommer til at savne Knuds store indsats og engagement i sagen, og vi har i foreningen haft stor glæde af Knuds viden og netværk – ikke mindst fra det socialpolitiske område. Jeg håber, at vi kan trække på hans indgående viden i vores videre arbejde.

Tiden som landsformand for Bedre Psykiatri har ligget i naturlig forlængelse af Knud Aarups engagement i arbejdet for mennesker, der lever på kantet af samfundet. Og det har bekræftet ham i, hvor vigtigt det er, at mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende får bedre mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Næstformand Mads Engholm konstitueret – og landsbestyrelsen peger på Mads som ny landsformand
Mads Engholm, der er den ene af Bedre Psykiatris to næstformand, bliver konstitueret som landsformand indtil Repræsentantskabsmødet i oktober 2020. Landsbestyrelsen peger samtidig på Mads Engholm som ny landsformand, når der skal vælges en ny på mødet i Repræsentantskabet. 46-årige Mads er en af foreningens mest aktive og erfarne frivillige. Han har siddet i landsbestyrelsen siden 2012, er formand for psykiatriforeningernes regionale samarbejde i hovedstadsområdet, og var indtil for nylig formand for Bedre Psykiatris regionsbestyrelse i Region Hovedstaden. Han er derudover formand for den sociale organisation WeShelter, som arbejder med hjemløse, socialt udsatte og psykisk sårbare. I det civile er Mads Engholm ansat i Københavns Kommune.