Skip to content

tilbage til Nyheder

Kun halvdelen af pårørende er tilfredse med psykiatrien

Kun lidt over halvdelen af de pårørende til indlagte voksne i psykiatrien er tilfredse med det samlede behandlingsforløb. Det viser den seneste nationale tilfredshedsmåling af patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien.

29. maj 2019

Blot 52 procent af de pårørende til voksne, der er indlagt i psykiatrien, er tilfredse med det samlede forløb. Lidt bedre går det, når det kommer til pårørende til ambulante patienter. Her er 63 procent tilfredse med det samlede forløb. Det viser den seneste udgave af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der er en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende i psykiatrien.

Blandt pårørendegrupperne viser undersøgelsen, at forældre til børn og unge i ambulant behandling er mest tilfredse, imens pårørende til voksne indlagte er mindst tilfredse. 

Pga. ændringer i spørgeskemaets form er det ikke klart, om de pårørendes tilfredshed er steget eller faldet siden sidste undersøgelse.  

Sammenhæng mellem inddragelse og tilfredshed

Undersøgelsen viser, at der er klar sammenhæng mellem, hvor meget de pårørende bliver inddraget, og hvor tilfredse de pårørende er med forløbet. Jo mere de pårørende føler, at personalet spørger ind og inddrager, jo mere tilfredse er de pårørende.  

“Det er bare endnu en bekræftelse på, hvor vigtigt det er, at de pårørende bliver inddraget. Den sammenhæng, som vises i undersøgelsen, giver endnu et belæg for at fokusere på pårørendeinddragelse”, siger chefanalytiker i Bedre Psykiatri Jens Peter Eckardt.

Ifølge chefanalytikeren handler det i høj grad om at inddrage de pårørende ved blandt andet at informere dem om behandlingsforløbet. Over halvdelen af både de pårørende til voksne i ambulant behandling og til indlagte voksne svarer i undersøgelsen, at de ikke har talt med personalet om forventninger til kontakt mellem dem selv og personalet. 

Tilfredshedsmålingen viser desuden, at 22 procent af de pårørende til voksne, indlagte patienter ”i ringe grad” eller ”slet ikke” er tilfredse med deres syge pårørendes forløb i psykiatrien. Der er altså markante muligheder for forbedring, mener chefanalytiker Jens Peter Eckardt.

  • Læs hele LUP-undersøgelse her