Skip to content
Nyheder

Løfter og ord hjælper ikke psykisk syge

Generalsekretær Thorstein Theilgaard ærger sig over, at regeringens og regionernes økonomiaftale ikke indeholder mere konkrete initiativer for psykiatrien.

4. september 2019

Generalsekretær Thorstein Theilgaard havde håbet, at regeringen ville gå hurtigere og mere konkret til værks overfor psykiatriens problemer. Økonomiaftalen gentager regeringens løfter om en 10-årsplan, men den indeholder ingen nye initiativer eller penge til psykiatrien. Det ærgrer Generalsekretær Thorstein Theilgaard. 

”Psykiatrien har massive problemer, og de står og blinker nu og her. Det er fint, at løftet om en 10-års plan bliver gentaget, men løfter og ord løser ikke den nedadgående spiral, som psykiatrien er inde i. Der er brug for handling nu”. 

Thorstein Theilgaard havde blandt andet håbet, at regeringen vil gå i gang med at forbedre hjælpen til psykisk syge med misbrug. Ca. 40.000 danskere er ramt af misbrug og psykisk sygdom. Bedre Psykiatri har foreslået, at hjælpen til dem bliver samlet i regionerne, og at der bliver oprettet specialiserede intensive behandlingspladser til de mest udsatte.

Se økonomiaftalen her

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.