Skip to content

tilbage til Nyheder

Mads Engholm valgt som landsformand – landsbestyrelsen vælges i foråret

Mads Engholm blev på repræsentantskabsmødet i weekenden valgt som ny landsformand for Bedre Psykiatri efter at have været konstitueret siden juni. Resten af landsbestyrelsen vælges ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foråret 2021.

4. november 2020

Lørdag den 31. oktober var der repræsentantskabsmøde i Bedre Psykiatri. Frivillige, landsbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og inviterede gæster mødtes for bl.a. at drøfte foreningens arbejde og mål samt beslutte, hvem der i fremtiden skal indtage posten som landsformand. Mødet foregik digitalt pga. corona-situationen.

Og som så meget andet i 2020 foregik det på en noget anderledes facon end normalt.

I stedet for at mødes på Hotel Svendborg, som ellers var planlagt, måtte de 81 deltagere pga. Covid-19 følge med fra computerskærmen i programmet Zoom. Herfra besluttede deltagerne enstemmigt, at Mads Engholm skal være foreningens nye landsformand. En titel han har været konstitueret i, siden Knud Aarup måtte trække sig i juni.

Mødes igen i foråret

Normalt er repræsentantskabsmødet også der, hvor landsbestyrelsens medlemmer bliver valgt eller genvalgt. Men valget af landsbestyrelse blev i denne omgang rykket til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foråret 2021, når vi forhåbentlig igen kan mødes ansigt til ansigt. Til det ekstraordinære møde i foråret vil foreningens strategi bl.a. også blive diskuteret.

Næstformand og konstitueret generalsekretær John Hatting fremlagde ved det digitale møde regnskaberne for 2018 og 2019 samt budgetterne for 2021 og 2022, som deltagerne godkendte. To kritiske revisorer blev desuden valgt ind i form af Kelvin Ellington og Anders Hind.

Fra sekretariatets side skal der lyde en kæmpe tak til alle, som deltog og var med til at få mødet til at fungere godt trods de vanskelige forhold. Og et stort tillykke til Mads Engholm med valget som ny landsformand. Vi glæder os til forhåbentlig at se jer alle sammen til foråret.