Skip to content

Medlemshvervning

Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi! Fortæl derfor gerne om vigtigheden af Bedre Psykiatri og få folk til at melde sig ind her: Bedrepsykiatri.dk/medlem. Der er forskelligt materiale, I kan bestille og bruge, hvis I gerne vil gøre en indsats for at hverve flere medlemmer: