Skip to content

tilbage til Nyheder

Mennesker med dobbeltdiagnoser har større risiko for at blive hjemløse

Der er stor risiko for at ende på gaden efter udskrivning fra psykiatrisk afdeling, hvis man både har en psykisk sygdom og et misbrug. Det viser et nyt, dansk studie.

2. september 2019

Når man går ud ad dørene fra psykiatrisk afdeling efter endt behandling, er der stor risiko for, at man ender på gaden som hjemløs, hvis man har både en depression og et alkoholmisbrug. I et nyt, dansk studie sammenligner forskerne risikoen for at blive hjemløs, hvis man fx har været indlagt og i behandling for depression med risikoen, hvis man både har fx depression og et misbrug. 

Studiet viser, at der er 6,5 gange større risiko for, at dobbeltdiagnosticerede mænd ender som hjemløse, mens der for kvinder er 13. gange så stor risiko for at blive hjemløs. Konkret betyder det, at 61 ud af 1000 mænd med både psykisk sygdom og misbrug ender som hjemløse inden for det første år efter en indlæggelse. Tallet for kvinder er 36 ud af 1000.

Tallene overrasker ikke chefanalytiker i Bedre Psykiatri Jens Peter Eckardt: ”Der er mange med dobbeltdiagnose, som ender i et limbo, hvor de ikke kan få tilstrækkelig behandling for både misbrug og psykisk sygdom. Det sker, fordi misbrugsbehandling hører under kommunen, mens regionen har ansvaret for behandling af psykisk sygdom”.

Chefanalytikeren peger på, at de dobbeltdiagnosticerede ofte får at vide, at de skal være fri af misbrug, før de kan opstarte behandling af den psykisk sygdom. Omvendt lyder beskeden fra misbrugscentret i kommunen ofte, at man ikke vil behandle misbrug pga. personens psykiske tilstand, forklarer han.

Ifølge undersøgelsen bør man fokusere på at gribe ind hurtigt, hvis en person med misbrugsproblemer bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling, så personen ikke bliver hjemløs. ”Det er helt afgørende, at udskrivningsprocessen for mennesker med dobbeltdiagnose er grundig, så de ikke ender på gaden”, tilføjer chefanalytiker i Bedre Psykiatri Jens Peter Eckardt.

En opgørelse fra VIVE fra 2018 viser, at der er ca. 40.000 mennesker med både psykisk sygdom og misbrug i Danmark.

Kun personer, som har været i kontakt med botilbud som fx et herberg, indgår i den nye undersøgelse, og derfor er personer, der bor på gaden, ikke inkluderet.

  • Du kan læse hele studiet her
  • Du kan læse mere om dobbeltdiagnoser her