Skip to content

tilbage til Nyheder

Mennesker med psykisk sygdom og misbrug bliver svigtet

Personer, som både har en psykisk sygdom og misbrug, bliver afvist i psykiatrien, selvom det ikke er tilladt. Det viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri.

23. juni 2020

Næsten halvdelen af alle pårørende til mennesker med psykisk sygdom og misbrug har oplevet, at den syge bliver afvist i psykiatrien med begrundelsen, at misbruget står i vejen for behandling. Og mange oplever, at kommunens misbrugsbehandlere ikke tager højde for den psykiske sygdom.

Det viser tal fra Bedre Psykiatri, der har undersøgt pårørendes erfaringer med behandlingen.

”Personer med psykisk sygdom og misbrug bliver gang på gang svigtet af et system, der ikke magter at tage hånd om begge udfordringer. Det kan have store konsekvenser for de syge, der risikerer at ende som socialt udsatte og leve væsentlig kortere end andre. Problemet er et af de allerstørste i psykiatrien, og der skal gøres noget for at komme det her til livs,” siger generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard.

Det grundlæggende problem er ifølge Thorstein Theilgaard, at ansvaret for misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling er adskilt mellem region og kommuner. Bedre Psykiatri foreslår derfor en ny ansvarsfordeling og et nyt behandlingstilbud.

Bedre Psykiatris forslag

Den nuværende ansvarsfordeling betyder, at der ofte ikke bliver taget højde for det ene i behandling af det andet, hvilket i sidste ende umuliggør optimal behandling af både misbrug og sygdom.

Derfor stiller Bedre Psykiatri to konkrete politiske løsningsforslag:

  • Ansvaret skal samles i regionerne
    Regionerne har den højeste specialisering ift. psykisk sygdom, og det derfor oplagt at samle ansvaret for misbrug og psykiatrisk behandling her. Med det samlede ansvar, vil de psykiatriske afdelinger kunne integrere behandlingen og sikre en helhedsorienteret hjælp til patienten.
  • Specialiserede afdelinger til mennesker med misbrug og alvorlig psykisk sygdom
    For en afgrænset gruppe af misbrugere med psykisk sygdom er der behov for specialiseret intensiv behandling. Hver region skal derfor oprette specialafdelinger for denne gruppe.

Læs mere om undersøgelsen og Bedre Psykiatris politiske forslag