Skip to content

Mads Engholm, landsformand

Motivation: At arbejde for en stærkere inddragelse og anerkendelse af pårørende som en ressource i psykiatrien  

BP-historik

 • Landsformand siden juni 2020
 • Næstformand i en kortere periode i 2020
 • Medlem af landsbestyrelsen siden

Nuværende ansættelse: Specialkonsulent, Teknik og miljøforvaltningen i Københavns kommune

Aktuelle tillidshverv

 • Formand for Weshelter (ulønnet), Talsperson for Psykiatrialliancen (ulønnet) og Næstformand Den lille skole for voksne (ulønnet)

Uddannelse: cand.scient.anth – antropolog fra Københavns universitet i 20210


Ebbe Henningsen, 1. Næstformand

E-mail: ebbe.henningsen@bedrepsykiatri.dk

Motivation: Arbejde for at sætte psykiatrien på den nationale dagsorden og særlig fokus på pårørende.

BP-historik:

Medlem af landsbestyrelsen siden 1999. Sekretariatsleder okt. 01 – april 02.

Landsformand 2002 – 2014. Næstformand 2018 – ?.

Nuværende ansættelse: Pensionist.

Aktuelle tillidshverv:

 • Post i Lægemiddelstyrelsens Borgerråd. Ellers kun i BP.

Uddannelse: Læreruddannelse og lederuddannelse.


Øvrige landsbestyrelse


Sådan arbejder vi for en bedre psykiatri

Vi arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.  Og vi kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien.

Frivillige over hele landet hjælper pårørende til en bedre hverdag med højere trivsel og større overskud.

 • Vi taler pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien
 • Vi opsamler og generer viden om psykiatri og værdien af pårørende
 • Vi støtter og rådgiver pårørende – både nationalt i vores rådgivning og lokalt gennem vores lokalafdelinger

Pårørende er den bedste medicin

Når de pårørende får støtte og bliver hørt og inddraget i behandlingen, bliver den syge hurtigere rask. 

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er derfor at arbejde for og støtte pårørende til et bedre liv. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatri i korte træk

Bedre Psykiatri blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien. Vi har mere end 11.000 medlemmer og støtter og flere hundrede frivillige i lokalafdelinger over hele landet.

 • Demokratisk: Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Læs foreningens vedtægter her.
 • Politisk arbejde: Mellem Repræsentantskabsmøderne lægger landsbestyrelsen linjen for foreningens arbejde.
 • Lokalt og regionalt: Bedre Psykiatri har lokal- og regionsafdelinger over hele landet, hvor frivillige støtter pårørende og varetager deres lokale og regionale interesser. Find din lokalafdeling her.

 

Medarbejdere på sekretariatetOver hele landet arbejder frivillige i Bedre Psykiatris lokal- og regionsafdelinger med at hjælpe og støtte pårørende, med at tale de pårørendes sag overfor politikere og andre og med at skabe stærke fællesskaber, hvor også du kan være med.

Lokalafdelingerne

Lokalafdelingerne hjælper pårørende gennem forskellige tilbud:

 • Samtalegrupper for pårørende i et forløb med professionel terapeut
 • Pårørendecafeer, hvor man bare kan komme forbi til en snak
 • Foredrag om diagnoser, hvordan du passer på dig selv og meget andet
 • Deltagelse i kommunale fora, såsom handicapråd og udsatteråd
 • Anden form for politisk interessevaretagelse på kommunalt plan

Lokalafdelingerne er forskellige og har forskellige tilbud. Find din lokalafdeling her, og se hvad de laver eller kontakt dem.

Regionsafdelingerne

Vi har en regionsafdeling i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men flere er på vej. Regionsafdelingerne understøtter samarbejdet lokalt og taler vores sag på regionalt niveau ift. behandlingspsykiatrien, fx ved at:

 • Deltage i regionale fora, såsom psykiatrisk dialogforum
 • Have dialog med regionalpolitikere
 • Koordinere erfaringsudveksling på tværs af lokalafdelinger

Find din regionsafdeling her og se, hvordan du kan være med i det regionale arbejde.

Vil du gøre en forskel og blive en del af vores fællesskab?

Som frivillig i en lokalafdeling eller regionsafdeling indgår du i et stærkt fællesskab af pårørende og andre, som kæmper for at give pårørende et bedre liv. Sammen står vi stærkt og gør en forskel. Hvis du vil være frivillig, så kontakt din lokalafdeling eller din regionsafdeling eller en af Bedre Psykiatris organisationskonsulenter på frivillige@bedrepsykiatri.dk