Skip to content

Sådan arbejder vi for en bedre psykiatri

Vi arbejder for bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.  Og vi kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien.

Frivillige over hele landet hjælper pårørende til en bedre hverdag med højere trivsel og større overskud.

  • Vi taler pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien
  • Vi opsamler og generer viden om psykiatri og værdien af pårørende
  • Vi støtter og rådgiver pårørende – både nationalt i vores rådgivning og lokalt gennem vores lokalafdelinger

Pårørende er den bedste medicin

Når de pårørende får støtte og bliver hørt og inddraget i behandlingen, bliver den syge hurtigere rask. 

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er derfor at arbejde for og støtte pårørende til et bedre liv. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatri i korte træk

Bedre Psykiatri blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien. Vi har mere end 11.000 medlemmer og støtter og over 60 lokalafdelinger.

  • Demokratisk: Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Læs foreningens vedtægter her.
  • Politisk arbejde: Mellem Repræsentantskabsmøderne lægger landsbestyrelsen linjen for foreningens arbejde.
  • Lokalt: Bedre Psykiatri har 60 lokalafdelinger, som støtter pårørende og varetager deres lokale og regionale interesser. Find din lokalafdeling her.

Medarbejdere på sekretariatet
Præsidiet

Mennesker

Chatrådgivere til Ungerådgivningen – næste optag er juni eller august 2021

OBS: Næste optag er juni/august 2021. Vi søger ikke rådgivere før der, men samler til bunke, hvis vi hører fra dig.

Vil du have et meningsfuldt studiejob?

Og har du interesse i at rådgive børn og unge mellem 12 – 17 år?

Så læs endelig videre 😊

Bedre Psykiatris nye chatrådgivning søger nye rådgivere.

Rådgivningen fokuserer på unge, der har søskende eller forældre med psykisk sygdom, og vi har åben alle tirsdage og onsdage mellem 18.00 – 21.00. Vi vil i løbet af 2021 udvide både rådgiverkapacitet, åbningstid og rådgivningsplatform – for eksempel med en gruppechat.

Læs mere om stillingen her.

Praktikanter – løbende optag

Vi søger løbende praktikanter til forskellige områder – det kunne f.eks. være kommunikation, organisationsdrift, rådgivningsudvikling eller andet, som kunne være relevant for både dig og os.

Og du er derfor meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen på e-mail js@bedrepsykiatri.dk