Skip to content

tilbage til Nyheder

Mere hjælp til børn, der er pårørende

Støttegrupper for børn i familier med psykisk sygdom og undervisning til børnenes forældre. Det bliver de første tilbud i et nyt projekt, som Bedre Psykiatri i samarbejde med Ole Kirk´s Fond søsætter i 2023.

1. marts 2023

få viden om ADD

Børn i familier med psykisk sygdom er ofte plaget af ensomhed, utryghed, skolefravær og i værste fald alvorlige sociale problemer og sygdom. Derfor vil Bedre Psykiatri nu med støtte fra Ole Kirk´s Fond udvikle og udbrede nye tilbud til at hjælpe børn, der har søskende eller forældre med psykisk sygdom.

Den først indsats bliver børnegrupper, hvor børn møder og taler med andre i samme situation, som dem selv. Samtidig vil børnenes forældre få tilbudt undervisning og støtte, så de bedre forstår og kan bakke op om den hjælp, børnene modtager.

Selvom tusinder af børn er mærket af opvækst i familier med psykisk sygdom, kan det være svært at finde et tilbud med målrettet hjælp til børn. Det fortæller Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.

”Det er jo egentlig en kommunal opgave at hjælpe børn, der har sociale eller psykiske problemer. Men for at sikre at flest mulig får den hjælp, de har brug for, vil vi gerne bruge vores erfaring og viden om pårørende til sammen med kommunerne at udvikle og tilbyde hjælp til flere”, siger Jane Alrø Sørensen.

En af udfordringerne ved at hjælpe børn fra familier med psykisk sygdom er ifølge Jane Alrø Sørensen, at de risikerer at gå under radaren – både i skolen og derhjemme.

”I skolen er det tit de børn, der råber højest eller skaber problemer for de andre børn, der får opmærksomhed og bliver tilbudt hjælp. Og derhjemme kan psykisk sygdom fylde så meget, at al familiens energi går til at hjælpe den, der er syg. Derfor er der alvorlig risiko for, at ingen opdager de børn, der går stille med deres problemer, som børn fra familier med psykisk sygdom ofte gør”, fortæller Jane Alrø Sørensen.

Dårligere trivsel

Børn, der har forældre med svær psykisk sygdom, har selv en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom.

”Mange børn, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom, trives dårligere og har en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom, hvis de ikke får den rette hjælp og støtte. Derfor er der brug for flere tilbud til børnene og deres familier – så vi sammen kan forebygge – både til gavn for det enkelte barn, men også for hele samfundet, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirks Fond.

Opstart i tre kommuner

Det nye projekt begynder i tre kommuner i efteråret 2023: Horsens, Helsingør og Vejle. På baggrund af resultaterne fra de tre kommuner er det ambitionen at brede det ud til flere kommuner i de følgende år.