Skip to content

tilbage til Nyheder

Mere hjælp til pårørende

Fra 2024 kan alle pårørende til mennesker med psykisk sygdom melde sig til et trygt, lærerigt og fagligt solidt forløb, hvor de får råd og værktøjer til at håndtere sorgen, frustrationen og de uendeligt mange praktiske spørgsmål, der melder sig, når én man elsker, har en psykisk diagnose.

3. juni 2023

Alle pårørende til mennesker med psykisk sygdom skal kunne få hjælp, støtte og viden uanset, hvor de bor, og hvor og hvorfor deres kære i behandling. Det satte vi os som vores vigtigste og tydeligste mål og ønske i forhandlingerne om 10-årsplanen for psykiatri.

Derfor er vi glade, lettede og stolte over at kunne sige: Det lykkedes! 10-årsplanen for psykiatri indeholder den mest ambitiøse indsats nogensinde for pårørende.

De første forløb åbner i efteråret 2023, og fra 2024 åbner de i hele landet. Forløbene vil indeholde seks sessioner om egenomsorg, psykisk sygdom, hvordan man finder rundt i sundhedsvæsenet og kommunens tilbud og meget mere. Forløbet bliver fra næste år tilbudt i hele landet, så alle pårørende har mulighed for at deltage.

Forløbet bliver på fagsprog kaldt psykoedukation, og vi ved af erfaring og fra internationale undersøgelser, at den form for hjælp og støtte både hjælper den pårørende og den, der har en sygdom.

Bedre Psykiatri har ansvaret

Politikerne har besluttet at give Bedre Psykiatri opgaven med at gennemføre kurserne. Det vil sige, at vi på baggrund af vores erfaring og viden om pårørendes udfordringer, vores rådgiveres ekspertise og vores landsdækkende netværk af lokalafdelinger, udvikler og tilbyder kurset. Det er en stor opgave og et stort ansvar, som vi er stolte af at have fået betroet.   

Pårørende skal IKKE have flere opgaver

Det er IKKE formålet med hjælpen til de pårørende at give dem flere opgaver eller mere ansvar – tvært imod. Formålet er at gøre det lettere at være pårørende. Både ved at hjælpe dem med at håndtere opgaverne, ansvaret og de svære følelser og ved at gøre det lettere at finde den hjælp, man selv og den syge har brug for og ret til.  

Hvad med dem, der har sygdom?

”Hvorfor bruger I ikke jeres kræfter på at sikre bedre behandling i stedet for altid at tale om det pårørende?” Det bliver vi ind i mellem spurgt om, og det vil nogle også spørge om nu, hvor vi skruer op for hjælpen til de pårørende. Svaret er først og fremmest, at de to ting hænger sammen. Mennesker med psykisk sygdom har bedre mulighed for at få det bedre, hvis deres forældre eller andre pårørende får hjælp. Det dokumenterer utallige undersøgelser.

For det andet udelukker det ene ikke det andet. Vi har altid og vil også i fremtiden fastholde kampen for bedre behandling i psykiatrien. For eksempel er vi gået forrest i den kamp for bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom og misbrug, som for nylig resulterede i, at de hårdest ramte nu får et nyt integreret tilbud.

De første kurser begynder i efteråret i 2023

Tilbuddet bliver landsdækkende i 2024, når vi begynder at rulle kurserne ud i de største byer. Men allerede i efteråret i år åbner vi de første kurser Region Syddanmark og et enkelt i Region H.

Læs mere og tilmeld dig allerede nu