Skip to content

Netværk for Handicapråd

Med en plads i det kommunale Handicapråd kan du få væsentlig indflydelse på kommunens politik indenfor socialpsykiatrien. Derfor har mange lokalafdelinger kæmpet for at få en plads i Handicaprådet, og vi har etableret et nyt netværk for, at repræsentanter kan sparre med hinanden og udveksle viden og erfaringer.

Vil du kæmpe for en plads til Bedre Psykiatri i dit lokale Handicapråd efter KV25, så kontakt os.

Nyttige links og dokumenter:

 • Handicapråd – den gode praksis 2022
  Pjece fra KL og DH om rådets formål og ansvarsområder, sammensætning, samarbejde og konkrete opgaver. Desuden inspiration til at håndtere udfordringer og konkrete forslag til, hvordan rådet kan bidrage positivt til kommunale initiativer.
 • Nye kommunale handicappolitikker
  Det Centrale Handicapråds publikation, der giver inspiration og konkrete idéer til kommunernes arbejde med at udvikle og implementere handicappolitikker. Udviklet med afsæt i konkrete erfaringer fra forskellige kommuner.
 • Ansøgning til byrådet om en plads til Bedre Psykiatri
  Et Handicapråd bliver nedsat af byrådet efter kommunalvalget, og pladserne er forbeholdt medlemmer af DH. Derfor skal Bedre Psykiatri gøre en indsats for at få en plads: skabe gode relationer og sende en ansøgning – her Helsingørs fra 2017.
 • Ny aftale på socialområdet maj 2024
  Et notat om den nye delaftale mellem KL og Finansministeriet for det specialiserede socialområde.

Diverse oplæg om Bedre Psykiatris arbejdet i Handicapråd

Videnscentret

Vi har samlet tal og fakta på en lang række udvalget temaer i Videnscentret.

Politiske holdninger

Hvad mener Bedre Psykiatri om tvang, medicin, pårørendeinddragelse, recovery, mistrivsel osv.

Udspil og undersøgelser

Find Bedre Psykiatris politiske udspil, høringssvar og undersøgelser.