Skip to content

tilbage til Nyheder

Ny i landsbestyrelsen: Drop kassetænkning i psykiatrien

Som far til to med psykisk sygdom kender Morten Olesen til mange af de udfordringer, der præger psykiatrien i dag. Han er nyt medlem i Bedre Psykiatris landsbestyrelse, hvor han særligt ser frem til at hjælpe med foreningens poliske arbejde.

24. september 2021

”Når jeg møder andre pårørende i psykiatrien, fremhæver de Bedre Psykiatri som stedet, hvor de får støtte, når det offentlige ikke slår til. Foreningen spiller en helt central rolle i deres liv – og det skal vi fortsætte med. Og politisk har vi potentiale til at blive endnu mere indflydelsesrige, hvis vi spiller vores kort rigtigt og formår at samarbejde med andre aktører. Det ser jeg frem til at bidrage til.”

Sådan lyder ordene fra 50-årige Morten Olesen, som er nyt medlem i Bedre Psykiatris landsbestyrelse. Han er far til to unge med skizofreni og har på nærmeste hold oplevet mange af de udfordringer, som foreningens medlemmer kæmper med.

Fra sin plads i landsbestyrelsen er han nu klar til at dedikere sig til kampen for et bedre liv til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

”For første gang er der lidt ro omkring mine børns sygdom, så nu har jeg overskud til at give noget tilbage,” siger Morten Olesen, hvis hustru, Trine Olesen, også er aktiv i Bedre Psykiatri som en del af lokalbestyrelsen i Bedre Psykiatri i Holbæk, hvor familien bor.

Morten Olesen er nyt bestyrelsesmedlem i Bedre Psykiatri og far til to med psykisk sygdom.

Der er behov for, at man ser på helheden

Igennem sin karriere har Morten Olesen blandt andet været aktiv i Gymnasieskolernes Lærerforeningen og formand for Matematiklærerforeningen. Han har derfor en del erfaring med politisk interessevaretagelse.

”Mine spidskompetencer er det politiske og foreningstekniske håndværk. Så det er særligt der, jeg kan byde ind og gøre en forskel,” fortæller det nye landsbestyrelsesmedlem, som til daglig er rektor på Høng Gymnasium og HF i Vestsjælland.

En af hans politiske mærkesager er, at der skal gøres op med den kasselignende struktur, der i dag præger behandlingssystemet.

”Når psykisk sygdom rammer, går det ud over hele familien – men det tager systemet ikke højde for i dag. Mange pårørende bukker derfor under i forsøget på at få livet til at hænge sammen,” siger han og fortsætter:

”Der er behov for en mere holistisk tilgang i behandlingen, og der er behov for, at man ser på familien som helhed fremfor kun at kigge på patienten. Det, synes jeg, er vigtigt at kæmpe for.”

En del af den nye landsbestyrelse

Morten Olesen er et af seks nye medlemmer i Bedre Psykiatris landsbestyrelse, som blev valgt ved repræsentantskabsmødet den 12. september. Den nye landsbestyrelse består af:

 • Mads Engholm (formand)
 • Ebbe Henningsen (næstformand)
 • John Hatting (næstformand)
 • Gert Rosenkvist
 • Kristine Fog-Morrissette
 • Lene Møller Nielsen
 • Morten Olesen
 • Lisbet Jørgensen
 • Ruth Lauge
 • Jens Møller Nielsen
 • Annette Neess (suppleant)
 • Lissi Meder (suppleant)
 • Martin Ravn Hansen (suppleant)

Læs mere om Bedre Psykiatris landsbestyrelse og strategi her.