Skip to content

tilbage til Nyheder

Ny rapport: Bistandsværger får ikke nok information

Bistandsværger, som hjælper foranstaltningsdømte med psykisk sygdom, savner information og inddragelse. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.

22. januar 2020

Når et menneske med psykisk sygdom bliver dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, får personen tildelt en bistandsværge. Bistandsværgen er oftest pårørende og skal hjælpe den dømte både under retssagen og indlæggelsen.

Men flere bistandsværger føler, at de ikke modtager den information og vejledning, de burde for at varetage rollen bedst muligt. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.

Og det er særdeles kritisk, mener Hanne Bøttger, rådgivningskoordinator i Bedre Psykiatri.

”Rollen som bistandsværge er enormt vigtig, men bliver du ikke inddraget og informeret, kan du hurtigt føle dig frustreret og magtesløs – særligt hvis du er pårørende. Og det kan både gå hårdt ud over dig selv og den syge i sidste ende,” siger hun.

Bliver ikke informeret

Størstedelen af bistandsværgerne i Danmark er pårørende til den dømte. Resten er såkaldte listebistandsværger, som er ansat af politiet. Den syge får en listebistandsværge, hvis de pårørende ikke ønsker opgaven.

En tredjedel af alle listebistandsværger i Danmark har besvaret en spørgeskemaundersøgelse fra Institut fra Menneskerettigheder. Her svarer 41 pct. nej til, at de fik tilstrækkelig information i forbindelse med beskikkelsen. 56 pct. svarer nej til, at de får tilstrækkelig rådgivning og supervision i deres arbejde som bistandsværge.

15 pårørendebistandsværger har også besvaret spørgeskemaet. Kun én enkelt ud af de 15 svarer, at han/hun fik information om det at være bistandsværge inden dommen faldt.

Læs hele rapporten fra Institut for Menneskerettigheder her.