Skip to content

tilbage til Nyheder

NYE VEJE TIL FRIVILLIGHED – at invitere til indflydelse og handling

Det frivillige arbejde i danske foreninger er under pres. Det er svært at engagere nye frivillige – for selv om mange gerne vil yde en indsats, vil de ikke sidde i lokalbestyrelser.
Med 5.7 millioner kroner i samlet støtte fra Nordea-fonden er Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen i fuld gang med at afprøve nye måder at invitere til engagement og nye måder at organisere frivilligheden. Knap et år inde i projektet, er resultaterne i Bedre Psykiatri overvældende positive.

17. juni 2024

Vi har inviteret til åbne Dialogmøder. Kom og fortæl os, hvordan det bliver lidt bedre at være pårørende i din by. Men kom kun, hvis du selv vil være med til at løfte indsatserne, lød invitationen i februar måned. Og det har givet pote.

I både Slagelse og Herning, hvor dialogmøderne fandt sted, har frivillige arrangeret Pårørendecafeer, Foredrag, Skriveværksteder og Samtalegrupper og i alt har 180 personer haft glæde af aktiviteterne. Og der er planlagt nye aktiviteter efter sommerferien.

”Det er en meget positiv start”, siger projektleder Lise Sjelberg. ”Vi har lagt vægt på at invitere til indflydelse og konkret handling. For ingen ved mere om hvad der skal til, end de der har hverdagsviden og levet erfaring. Og det er glædeligt, at så mange mennesker nu har adgang til støttende fællesskaber og meningsfulde aktiviteter”.

Om det fører til nye organiseringsformer, det vil tiden vise. Det vi gør, er jo gjort før, når vi har etableret lokalforeninger. Og så alligevel ikke. For det nye er, at vi gentager dialogmøderne hvert halve år.

Vi vil se om det giver en lettere adgang til frivilligfællesskabet, at der hvert halve år, er en åben invitation til indflydelse og handling. På dialogmøderne kan man sætte sin virketrang i spil til gavn for fællesskabet, uden at være forpligtet af andre ting. F.eks. at deltage i bestyrelsesmøder. Man kan forslå en aktivitet på dialogmødet, og hvis der er opbakning til den, kan man gå i gang med den. Så længe man selv løfter de administrative opgaver om dén aktivitet. Det giver tydelighed og indflydelse. To ting vi ved er motiverende for at gøre en frivillig indsats.
Men om det reelt giver mere eller mindre administrationsarbejde og om det er en bæredygtig organiseringsform i længden? Kan en så fleksibel deltagelsesform skabe et frivilligfællesskab, som når alt kommer til alt, er den vigtigste motivation for langt de fleste af os?
Det vil tiden vise. Dét er det spændende ved dette projekt.

”Uden frivillige kan foreninger som vores, ikke gøre det, vi er sat i verden for, så det er helt afgørende, at vi sikrer, at lokale ildsjæle fortsat har mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,” siger Jane Alrø Sørensen generalsekretær i Bedre Psykiatri.

I august og september holder vi nye Dialogmøder. I Herning og Slagelse, og i Hvidovre/Brøndby og Fredericia.