Skip to content

tilbage til Nyheder

Nyt samarbejde skal give nye muligheder for lokalt engagement

Det frivillige arbejde i danske foreninger er under pres. Mange vil gerne yde en indsats, men driftsopgaver og bestyrelsesarbejde fylder for meget og opleves som en barriere for at engagere sig som frivillig. Denne barriere vil Nyreforeningen, Høreforeningen og Bedre Psykiatri med støtte fra Nordea-fonden undersøge hvordan man fjerner.

28. august 2023

Med 5.7 millioner kroner i samlet støtte fra Nordea-fonden vil de tre foreninger (Nyreforeningen, Høreforeningen og Bedre Psykiatri) over det næste 2½ år afprøve nye måder at engagere nye frivillige som et supplement til de eksisterende lokale afdelinger.

”Handling og engagement skal være i centrum for den frivillige indsats. Så vi er rigtig glade for, at vi med støtte fra Nordea-fonden får mulighed for at afprøve fleksible måder at engagere frivillige. Uden frivillige kan foreninger som vores, ikke gøre det, vi er sat i verden for, så det er helt afgørende, at vi sikrer, at lokale ildsjæle fortsat har mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,” siger Jane Alrø Sørensen generalsekretær i Bedre Psykiatri.

Centralt i de tre foreningers projekt er særlige dialogmøder, hvor medlemmer, målgrupper og potentielle frivillige får mulighed for at drøfte ønsker, behov og interesser for lokale aktiviteter, der skaber værdi for dem. Og dernæst gennem opstartspuljer og -hjælp får mulighed for at løfte de selvvalgte indsatser i selvkørende frivilliggrupper.

”Vi er glade for at støtte projektet, hvor Bedre Psykiatri, Nyreforeningen og Høreforeningen arbejder sammen for at udvikle nye måder at organisere frivillige på, for at fastholde og sikre nye frivillige i fremtiden. Vi glæder os til at følge med, og vi håber at resultaterne kan komme mange organisationer og foreninger til gode,” fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Foreningerne er netop gået i gang med detailplanlægningen og de første dialogmøder forventes at finde sted i løbet af efteråret 2023, og over de næste knap 2½ år vil projektet på tværs af de tre foreninger afholder møder i bl.a. Århus, Odense, Aalborg, København, Herning, Slagelse, Randers og Gladsaxe.