Skip to content

tilbage til Nyheder

Øget utilfredshed blandt forældre og indlagte i børne- og ungepsykiatrien

Nye nationale tal viser, at næsten en tredjedel af forældrene ikke mener, at deres børn får det bedre under indlæggelse i børne- og ungepsykiatrien. Og flere af de indlagte mener ikke, at de kan tale åbent med personalet.

26. marts 2020

Tilfredsheden med indlæggelser i børn- og ungepsykiatrien går den forkerte vej. Det viser tal fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP). Tilfredsheden hos forældre og indlagte børn har lidt et knæk på seks punkter ud af 23 spørgsmål i forhold til sidste år.

Blandt andet svarer næsten en tredjedel (29 pct.) af de adspurgte forældre, at de ikke mener, deres børn har fået det bedre under indlæggelsen.

Og i forhold til sidste år svarer færre af de indlagte, at de kan tale åbent med personalet om vanskeligheder, og at personalet har tid til at lytte.

Om undersøgelsen

LUP Psykiatri er en årlig landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser. Undersøgelsen er foretaget af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM for Danske Regioner.

I alt har 12.430 patienter og forældre fordelt på 421 ambulatorier og sengeafsnit besvaret spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen.

Se hele rapporten her.