Skip to content

tilbage til Nyheder

Pårørende til selvmordsforsøg får ikke nok støtte

Hver fjerde dansker kender én, som har forsøgt selvmord. Men de pårørende får sjældent den støtte, de har brug for, viser et studie fra bl.a. Bedre Psykiatri.

22. januar 2021

Forsøger én af dine nærmeste at begå selvmord, kan det føre til stor mistrivsel og selvmordstanker. Og du vil ofte være stærkt følelsesmæssigt påvirket flere år efter. Desværre oplever mange pårørende, at de ikke får støtte nok til at komme igennem sorgen.

Det viser en nyt studie, som Bedre Psykiatri har været med til at lave.

Studiet bygger på en rundspørge blandt 5.000 danskere mellem 18 og 97 år og er det første til at undersøge pårørende til personer, der forsøger selvmord.

Det viste studiet

  • Næsten hver fjerde dansker kender én, som har overlevet et selvmordsforsøg – og halvdelen af dem føler ikke, at de i den forbindelse fik støtte nok.
  • Nære pårørende til selvmordsforsøg har højere grad af mistrivsel og selvmordstanker.
  • Over 60 pct. af de pårørende, som oplever, at én tæt på dem forsøger selvmord, bliver stærkt følelsesmæssigt påvirket.
  • Næsten en fjerdedel er stadig påvirket af selvmordsforsøget flere år efter.
  • Hver tiende dansker har oplevet, at en person, som de har en tæt relation til, forsøger selvmord.

Studiet er lavet af Bedre Psykiatri sammen med NEFOS og DRISP og er publiceret i tidsskriftet Suicide and Life- Threatening Behaviour. Se studiet her.