Skip to content

tilbage til Nyheder

Personer med både skizofreni og epilepsi dør meget tidligere

Hver fjerde person med både skizofreni og epilepsi dør, før de fylder 50 år. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.

5. maj 2019

Mennesker med svær psykisk sygdom som eksempelvis skizofreni lever i snit 15-20 år kortere end den øvrige befolkning. 

Særligt slemt ser det ud for den gruppe mennesker, der har både skizofreni og epilepsi. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

I studiet deltog 1,5 million mennesker, som blev kategoriseret efter, hvorvidt de havde ingen, én eller begge diagnoser. Over 25 procent af de deltagende personer med både skizofreni og epilepsi døde i alderen 25-50 år. Helt præcist var der en dødelighed på 27,2 procent, hvor den blandt mennesker med hverken skizofreni eller epilepsi var 3,1 procent.  

Opgørelserne fra undersøgelsen kommer desværre ikke bag på chefanalytiker i Bedre Psykiatri Jens Peter Eckardt. Han peger på, at overdødeligheden blandt andet hænger sammen med, at langt over halvdelen af mennesker med langvarig psykisk sygdom også har en eller flere somatiske sygdomme.

– Det er vigtigt at sætte skarpt fokus på overdødeligheden, så vi kan få løst problemerne og gjort op med den her uacceptable og urimelige statistik, som studiet illustrerer, siger chefanalytiker Jens Peter Eckardt.

  • Læs hele studiet her