Skip to content

tilbage til Nyheder

Pres på ægtefæller fører til samfundsøkonomisk tab

Det store pres på ægtefæller til mennesker med ADHD betyder, at de ofte ender som et samfundsøkonomisk tab. Et nyt dansk studie har gjort tabet op i kroner og ører.

27. september 2020

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom er ofte hårdt belastede af deres store ansvar og arbejdet med at hjælpe den syge. Belastningen kan gå ud over hverdagen, arbejdet og økonomien og fører i værste fald til stress, depression eller lignende. Sker det, kan de pårørende ende som et samfundsøkonomisk tab.

Ny dansk forskning har undersøgt statens udgifter til ægtefæller til mennesker med ADHD. Og resultaterne viser, at hvis du er gift med én med ADHD, er det samfundsøkonomiske tab gennemsnitligt 59.578 kr. højere end, hvis din ægtefælle ikke havde ADHD.

Tabet skyldes bl.a., at ægtefællerne har lavere indkomst og i højere grad modtager ydelser som dagpenge og førtidspension end andre.

Se studiet her.