Skip to content

tilbage til Nyheder

Psykiatriordførerne om det nye folketingsår

Tirsdag d. 1. oktober åbner Folketinget og et nyt folketingsår skydes i gang. I den anledning har vi taget en snak med nogle af psykiatriordførerne for at høre, hvilke forventninger de har til regeringen, når det kommer til psykiatrien samt hvilke emner de særligt vil kæmpe for i det kommende folketingsår. Hos Bedre Psykiatri ser vi især frem til at høre om planerne for en ambitiøs og langsigtet psykiatriplan.

1. oktober 2019

Trine Torp, SF

Trine torp
Trine Torp, Psykiatriordfører for SF

Hvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår?
“Jeg forventer, at vi får sat gang i en vigtig udvikling og forandring af psykiatrien med en 10 års plan. Det skal være lettere at få den rette og tilstrækkelige hjælp i tide, og flere skal bevare håbet om, at man kan komme sig. Jeg håber, vi kan få sat større fokus på, at menneskers trivsel er et fælles ansvar, og at psykiske problemer og lidelse i mindre grad skal individualiseres og sygeliggøres, men forstås i sammenhæng med de vilkår, oplevelser og relationer, de opstår og udvikler sig i. “

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Jeg ønsker at gøre behandlingspaletten bredere, herunder øge muligheden for at flere kan få psykologbehandling uden selv at skulle betale. Jeg ønsker flere alternativer til medicinsk behandling, bedre hjælp til udtrapning og mere inddragelse og indflydelse på egen behandling. Og jeg vil fortsætte arbejdet imod diskrimination p.g.a. en psykiatrisk diagnose, og for retten til at blive erklæret rask, så diagnosen ikke skal være en følgesvend hele livet.”

Per Larsen, Det Konservative Folkeparti

Per Larsen, Psykiatriordfører for Det Konservative Folkeparti

Hvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår? “Jeg forventer at regeringen kommer med et visionært udspil til en psykiatriplan, som kan samle bred tilslutning blandt Folketingets partier. Planen skal være langstrakt og finansieringen skal være både robust og permanent.”

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Der skal uddannes og ansættes flere speciallæger i psykiatri, og der skal forskes mere i psykiatrien.  Kapaciteten i psykiatrien skal øges, både med flere sengepladser, så patienterne ikke skal udskrives før det er fagligt hensigtsmæssigt, men der skal også oprustes i den ambulante behandling. De alt for lange ventetider på udredning skal minimeres. Specielt i børne- og ungdomspsykiatrien er de lange ventetider et alvorligt problem. Jeg er også optaget af bedre  sammenhæng i forløbene, så patienterne ikke  udskrives til ingenting. Endelig må vi ikke glemme forebyggelse. Hver enkelt ung der mistrives er en for mange. Vi skal simpelthen have fundet årsagerne til den alt for store mistrivsel, så vi kan øge trivslen blandt børn og unge.”

Peder Hvelplund, Enhedslisten

Peder Hvelplund, Psykiatriordfører for Enhedslisten

Hvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår? “Vi forventer at regeringen vil give et øjeblikkeligt løft på 1 mia. til psykiatrien. Det vil vi rejse krav om i Finansloven. Herudover vil vi arbejde for, at der kommer en ordentlig og finansieret ny retning for psykiatrien, der alt for længe har manglet sammenhæng, kvalitet og økonomi. Derfor er vi glade for, at vi fik regeringen til at forpligtige sig til at lave en 10-års plan for psykiatrien. Den regner vi med, at Ministeren kommer i gang med hurtigst muligt.”

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Vi har selvfølgelig fokus på at den kommende plan bliver ordentlig og kommer rundt om hele psykiatrien  – og at der følger penge med til at løse psykiatriens problemer. Fra den tidlige forebyggelse, til bostederne og behandlingspsykiatrien. Men vi kan ikke sidde og vente på en plan, mens folk dør af forkert medicin og manglende behandling. Derfor kræver Enhedslisten et akutløft på 1 milliard til at sikre flere pladser, inddragelse af de pårørende og en bedre akut-psykiatri.”

Jane Heitmann, Venstre

Jane Heitmann, Psykiatriordfører for Venstre

Hvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår? “Jeg har en klar forventning om, at regeringen fremlægger deres 10-års plan for psykiatrien ligesom vi må forvente, at psykiatrien får et markant løft på finansloven. Sundhedsaftalen var jo skuffende, særligt på psykiatriområdet.”

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Der venter mange store og vigtige dagsordener forude: reduktion af tvang, bedre tilbud til dobbeltdiagnosticerede og mere personale – for nu blot at nævne et par områder. Jeg vil det kommende år bl.a. holde regeringen fast på, at man har lovet danskerne 1000 ekstra sygeplejersker. Dem er der brug for, også i psykiatrien.”

Susanne Zimmer, Alternativet

Susanne Zimmer, psykiatriordfører for Alternativet

Hvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår? “Jeg forventer, at vi kan få psykiatrien på finansloven, så der bliver mere stabilitet omkring psykosomatiske sygdomme, og at der tilføres flere resourcer, da bevillingerne halter bagefter.”

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Jeg vil arbejde for at vi får en efterbehandlingsgaranti, så vi mindsker antallet af genindlæggelser og at samarbejdet mellem praktiserende læger, kommuner og regioner bliver bedre, i forhold til at skabe gode overgange. Jeg og Alternativet vil også arbejde for, at vi får mere fokus på det forebyggende arbejde, bl.a. stress blandt både børn, unge og voksne, gratis psykologsamtaler og en national strategi for mental trivsel blandt børn og unge.”

Stinus Lindgreen, Radikale Venstre

Stinus Lindgreen, psykiatriordfører for Radikale VenstreHvilke forventninger har du til regeringen, når det kommer til psykiatrien i det kommende folketingsår? “Jeg fornemmer, at der er bred opmærksomhed på, at psykiatrien har været underprioriteret i alt for lang tid. Der mangler ressourcer, men der mangler også en ændring i opfattelsen af hele området, så mennesker med psykiske lidelser ikke tabuiseres. Jeg ser derfor frem til, at vi skal til at forhandle den nye 10-årige psykiatriplan, så vi kan forbedre hele det psykiatriske område.” 

Hvilke emner indenfor psykiatriområdet vil du forsøge at gøre noget ved i det kommende år?
“Der er desværre rigtig meget at gå i gang med. Der er mangel på sengepladser, som vi er nødt til at rette op på. Der er problemer med patienter, der udskrives for hurtigt, og der er problemer med mennesker, der ikke får den nødvendige hjælp hurtigt nok. Noget af det vigtigste er hele den ulighed, der er, og som blandt andet ses i den forventede levealder.”

Vil du gerne holdes opdateret med nyheder som denne? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.