Skip to content

Værd at vide: Den børnefaglige undersøgelse

Her kan du finde viden om den børnefaglige undersøgelse, som kan være relevant, hvis du er pårørende til en person under 18 år med psykisk sygdom.

Når børn og unge under 18 år skal modtage støtte fra kommunen, skal familien og barnet typisk igennem den børnefaglige undersøgelse – også kaldet §50-undersøgelse.

For nogle pårørende kan processen virke indgribende og uoverskuelig. Men undersøgelsen er vigtig, for at I kan få den rette hjælp.

Her får du viden om kommunens børnefaglige undersøgelse, som kan give afklaring og klæde jer på til processen.

Om den børnefaglige undersøgelse

Hvis kommunen vurderer, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte for eksempel på grund af psykisk sygdom, er den forpligtet til at lave en børnefaglig undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, om barnet og/eller familien skal have hjælp og støtte samt at finde frem til, hvilken specifik støtte der hjælper barnet og familien bedst.

Som hovedregel skal den børnefaglige undersøgelse være afsluttet fire måneder efter, at kommunen er blevet opmærksom på et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

En børnefaglig undersøgelse kigger på barnet som helhed og undersøger blandt andet barnets:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Hvordan foregår undersøgelsen?

  Når undersøgelsen går i gang, indhenter kommunen oplysninger om barnet og familien. Det kan både være nye oplysninger og oplysninger, som allerede er nedskrevet. Kommunen taler typisk med personer, der har med barnet/den unge at gøre i hverdagen – for eksempel læger, daginstitutionspersonale, lærere og lignende.

  Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med dig og dit barn. Kommunen skal høre barnet og inddrage personens synspunkter. Niveauet af inddragelse afhænger altid af barnets alder og modenhed.

  Dog kan en samtale med barnet undlades, hvis barnets modenhed eller sagens karakter taler imod.

  Når undersøgelsen er slut, tager kommunen stilling til, om der er behov for foranstaltninger. Kommunen skal have afholdt en samtale med barnet/den unge, før der kan træffes afgørelse om støtte.

  Afgørelsen skal indeholde oplysninger, om hvordan I som forældre forholder jer til foranstaltningerne. Det betyder at I skal høres om undersøgelsens resultat.

  Jeres rettigheder ifm. den børnefaglige undersøgelse

  Barnet har ret til en bisidder

  Hvis undersøgelsen indeholder en børnesamtale, har barnet ret til at have en bisidder med. Det kan for eksempel være en lærer eller en pædagog, som barnet er trygt ved.

  Kommunen kan indhente oplysninger uden dit samtykke

  Er den unge fyldt 15 år, kan kommunen indhente nødvendige oplysninger uden samtykke fra hverken den unge eller forældremyndighedsindehaverne.

  Det kan dreje sig om oplysninger, som allerede er nedskrevet og nye oplysninger, kommunen indhenter fra folk, der har med den unge at gøre i hverdagen. For eksempel daginstitutionspersonale, læger og privatpersoner.

  Kommunen har også mulighed for at lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog.

  Kommunen kan få adgang til din bolig uden dit samtykke

  Hvis du som forældremyndighedsindehaver modsætter dig en børnefaglig undersøgelse, og kommunen har en reel bekymring for barnets fysiske eller psykiske sundhed og udvikling kan føre til alvorlig skade, kan kommunen få adgang til din bolig uden en retskendelse.

  I de tilfælde skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Adgangen til hjemmet skal ske som led i den børnefaglige undersøgelse.
  • Undersøgelsen er nødvendig for at afgøre, om der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling.
  • Forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.
  Du kan klage over igangsættelse af børnefaglige undersøgelse

  Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den inden for fire uger efter, at afgørelsen er faldet. Herefter vil kommunen ud fra din klage genvurdere sagen og beslutte, om de vil ændre deres afgørelse.

  Fastholder kommunen sin afgørelse, sendes den sammen med din klage videre til Ankestyrelsen.

  Få rådgivning om den børnefaglige undersøgelse

  Hvis du har spørgsmål om den børnefaglige undersøgelse eller kommunens hjælp til familier med psykisk sygdom, så kontakt Bedre Psykiatris pårørenderådgivning.

  Med støtte fra TrygFonden