Skip to content

Se alt indhold

PTSD

Viden om PTSD

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) er en sygdom eller tilstand, som nogle, der har været ude for meget traumatiske oplevelser, kan få. Sygdommen er mest kendt fra soldater eller flygtninge, der har haft voldsomme oplevelser i krige, men der kan være mange andre hændelser, der kan gøre, at man udvikler sygdommen.

Viden om PTSD

Hvad er PTSD?

PTSD kan ramme alle, der har været udsat for eller vidne til meget voldsomme oplevelser. Det er oplevelser, som bliver siddende i dem og dukker op længe efter, at faren og den frygtelige situation er overstået. Det kan variere fra uger til måneder efter hændelsen, før tilstanden kommer til udtryk. Mange oplever, at de traumatiske begivenheder kommer tilbage til dem igen og igen. Det kan være som mareridt om natten, flashbacks om dagen eller når der sker ting, der psykologisk kan minde om det. Det kan være bestemte sanseindtryk, der aktiverer frygten, fx fyrværkeri, der minder om bombenedslag, eller en særlig lyd eller lugt, der minder om oplevelsen.

To personer kan godt være til stede og opleve den samme frygtelige hændelse, hvoraf den ene udvikler PTSD og den anden ikke gør. Det er, fordi der er flere ting, som spiller ind – for eksempel hændelsens varighed og omfang, men også den enkelte persons håndtering og opfattelse af hændelsen.

Det er helt naturligt at reagere på en traumatisk oplevelse – men det kendetegnende ved PTSD er, at det regulerer sig, men bliver siddende i kroppen.

Symptomer på PTSD

Nogle af de mest almindelige symptomer på PTSD er:

 • Søvnproblemer og mareridt
 • Flashbacks til de traumatiske hændelser
 • Misbrug fordi man dæmper traumerne med hash, alkohol, angstdæmpende medicin eller andet
 • Øget alarmberedskab – følelsen af at være nødt til at være på vagt
 • Overdrevne reaktioner på små forskrækkelser – fx at man farer sammen ved små lyde 
 • Man undgår ting eller situationer, der minder om den traumatiske hændelse. 
 • Koncentrationsproblemer og hukommelsesbesvær
 • Vredesudbrud og irritabilitet
 • Depression

Behandling for PTSD

Det er vigtigt, at man forsøger at få bearbejdet de traumer, der har sat sig i én som PTSD. Hvis man i stedet forsøger at håndtere det ved bare at undgå de situationer, som får de negative følelser frem, risikerer man, at det går udover ens følelsesliv, sociale fællesskaber og arbejde. Hos nogle sætter traumerne sig som en kronisk tilstand med vedvarende ændringer i personligheden.

 • Samtaleterapi

Mange har gavn af samtaler med en psykolog eller en anden terapeut, der kan hjælpe én med at bearbejde de oplevelser, man har haft. Jo tidligere, man kommer i behandling, jo større er muligheden for at lægge traumerne bag sig.

 • Medicin

Nogle mennesker med PTSD har gavn af antidepressiv eller beroligende medicin. Men medicinen kan – ligesom ved de fleste andre psykiske sygdomme og lidelser – ikke stå alene.

 • Psykoedukation / undervisning

Det er en vigtig hjælp for mange at lære om sygdommen, symptomerne og behandlingen. Ligesom for alle andre psykiske sygdomme er det meget gavnligt, når de pårørende bliver involveret i psykoedukationen.