Skip to content

tilbage til Nyheder

Rådgivningskoordinator: Inddragelse må ikke flytte ansvaret til de pårørende

Inddragelse af og støtte til pårørende er vigtigt. Men det må ikke føre til, at de pårørende får ansvaret for behandlingen. Balancen mellem inddragelse og ansvar kan være svær. Det fortæller Bedre Psykiatris rådgivningskoordinator Cecilie Elmira Sørensen.

21. februar 2022

For nyligt gav overlæge Mikkel Rasmussen en række råd om inddragelse i en artikel på Bedre Psykiatris hjemmeside. Artiklen kom også på Facebook, og her gav den nogle negative reaktioner fra pårørende, der var bekymrede for, om mere inddragelse vil betyde, at ansvaret for den syge ender hos de pårørende. De oplevede, at der allerede er for meget ansvar på mange pårørende.

En svær balance

Det er langt fra første gang Bedre Psykiatris rådgivningskoordinator Cecilie Elmira Sørensen hører om pårørende, der oplever, at de bliver inddraget for meget.

”Mange pårørende oplever desværre, at de bliver inddraget i en sådan grad, at de nærmest får det fulde ansvar for behandlingen. Mange ringer ind til os og oplever en stor belastning af at være pårørende. De er endt med at få pålagt og tage så meget ansvar for den syge, at de selv er ved at knække”, fortæller Cecilie Elmira Sørensen.

Omvendt er der ifølge en undersøgelse fra Bedre Psykiatri også mange pårørende, som savner at blive inddraget. Undersøgelsen viste, at knap 2 ud af 3 pårørende ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget i behandlingen og at cirka tre ud af fire pårørende ikke mener, at de får nok information om, hvordan de kan hjælpe den syge i hverdagen.

Det kan rådgivningskoordinator Cecilie Elmira Sørensen også genkende fra sine samtaler.

”Mange pårørende oplever at sidde inde med rigtig meget viden om den syge, som aldrig kommer i spil, fordi de pårørende ikke bliver hørt eller inddraget i behandlingen. Samtidig oplever mange, at de ikke får nok at vide om, hvad der foregår i behandlingen. Det gør de pårørende frustrerede og bekymrede,” siger Cecilie Elmira Sørensen.

Pårørende bliver selv syge

En vigtig del af løsningen er ifølge Cecilie Sørensen at sikre, at de pårørende ikke bare bliver inddraget, men at de også får tilbudt viden, værktøjer og støtte til at håndtere inddragelsen.

”Med den rigtige støtte og viden om sygdom, systemet og egenomsorg kan pårørende blive klædt på til at forstå og håndtere deres rolle og til at passe på sig selv. Det vil også hjælpe pårørende til at sige fra, hvis inddragelsen bliver for meget”, fortæller Cecilie Elmira Sørensen.

En af de bedste måder at sikre, at de pårørende får viden og værktøjer, er ifølge forskningen såkaldt psykoedukation, hvor de pårørende får tilbudt et egentligt undervisningsforløb om sygdomsforståelse, systemet, egenomsorg og alt det andet, man kommer i berøring med som pårørende til én med psykisk sygdom. Derfor er et af Bedre Psykiatris forslag til den kommende psykiatriplan, at pårørende til mennesker med psykisk sygdom får tilbudt psykoedukation.

Du kan læse mere om Bedre Psykiatris forslag om psykoedukation her.