Skip to content

Rekruttering af frivillige

Mange lokalafdelinger vil gerne være flere frivillige, så der er flere hænder til at løfte opgaverne. Men hvordan griber man det an? Og hvad skal de nye frivillige lave? Vi har her samlet nogle gode tips til, hvad der er vigtigt, og hvordan man kan gå til det.

Afklaring af motivation, behov og forventninger

Tag allerførst en snak om, hvorfor I synes, at det er vigtigt og spændende at være frivillig i Bedre Psykiatri. Det er sandsynligvis netop det, I skal have fokus på, når I skal rekruttere nye.

Beskriv også, hvad det frivillige arbejde i bestyrelsen ud på. Hvad er opgaven, hvad er formålet, hvad er tidsforbruget, og savner I nogle særlige kompetencer i lokalafdelingen? De fleste har svært ved at melde sig til noget, de ikke rigtig ved, hvad er, så jo mere konkret I kan beskrive, hvad der forventes, jo bedre.

Den personlige opfordring

Al erfaring viser, at personlig opfordring er det, der virker! Vær derfor altid opmærksom på, om der kunne være nogle potentielle frivillige blandt dem, I møder – i samtalegrupper, til foredrag, pårørendecaféer, på bytorvet eller andre steder.

Hvis man har mod på det, kan man også kontakte nye medlemmer telefonisk og byde dem velkommen, og samtidig få en snak om, hvad man laver i lokalafdelingen, hvor vigtigt og meningsfuldt det er, og hvor dejligt det ville være, hvis I var flere med i fællesskabet.

Skriv et stillingsopslag

Vil I bruge Frivilligjob, så lav et stillingsopslag for den frivillige I søger. Det vigtigste for opslaget er:

  1. Overskriften er konkret og forståelig
  2. Det er tydeligt, hvad man skal som frivillig
  3. Det er nemt at forstå den forandring, man som frivillig er med til at skabe
  4. Det er nemt at tage det første skridt til at blive frivillig
  5. Det er tydeligt at se, hvad man som frivillig får ud af at engagere sig

Vi har lavet et eksempel på en generel bestyrelsesfrivillig og en kasserer, som I kan bruge som udgangspunkt for jeres egen. I kan også se nogle af de opslag, der allerede ligger på Frivilligjob.

Brug Facebook, mail og Frivilligjob.dk

Når I har lavet et jobopslag, så få det ud – på Facebook, på mail til medlemmerne og ikke mindst på Frivilligjob. Gør det let at være nysgerrig, uden at man behøver at være bundet. Læg op til en uforpligtende samtale, hvor man kan høre mere – eller invitér til det næste møde i bestyrelsen eller påørendecafé.

Invitér til dialogmøde / idémøde med spisning

Det kan være en god idé at invitere medlemmer og andre pårørende til en hyggelig aften, hvor man kan fortælle om, hvem man er, hvad man laver og samtidig lægge op til, at man selv kan byde ind med idéer, hvis man gerne vil bidrage. Vi har gode erfaringer med, at det engagerer folk at blive inviteret indenfor og selv være med til at definere, hvad man gerne vil være med til at lave.

Tag godt imod den nye frivillige

Det er vigtigt som ny, at man bliver taget godt imod – at man får nogle opgaver, som man kan løse, og at man ikke føler, at man står alene. Den gode velkomst er meget afgørende for at nye frivillige får en god start – og dermed har lyst til at blive.

Sørg for, at der er én af jer, der har ansvaret for at tage kontakt med den nye frivillige og fortæller om både opgaven og jeres arbejde generelt.

Husk at give besked til sekretariatet

Har I fået en ny frivillig, så husk at give besked til sekretariatet, så det kan blive registreret i medlemssystemet, og så den nye vil få Frivillignyhedsbrevet, blive inviteret ind i Facebook-gruppen “Frivillige på tværs” og kan tilmelde sig kurser og andet.