Skip to content

Repræsentant i råd, nævn eller udvalg

Mange frivillige repræsenterer Bedre Psykiatri i forskellige kommunale og regionale råd, nævn og udvalg. Det gælder fx de kommunale Handicapråd, hvor det er lykkedes for 12 lokalafdelinger at få en plads, og i Udsatterådet, hvor 9 lokalafdelinger er repræsenteret. Og på det regionale plan er det blandt andet i Patientinddragelsesudvalg (PIU) og mange andre fora – afhængig af, hvordan regionen har organiseret sig.

Lokalt Handicapråd

En plads i Handicaprådet kan give stor indflydelse. Vi har startet et netværk for jer, der sidder i Handicapråd.

Det regionale arbejde

Bedre Psykiatri er organiseret i tre regioner, og vi har lavet et nyt netværk for repræsentanter i regionale fora.

Vil du repræsentere BP?

Mange udpegninger til råd, nævn og udvalg sker efter kommunal- og regionalvalget. Vil du gøre en indsats, så kontakt os.