Skip to content

tilbage til Nyheder

Satspuljen slukker håb om ambitiøs psykiatriplan

Kritikken har haglet ned over regeringens psykiatriplan, siden den blev offentliggjort i september. For lidt, forkert og for spredt har kritikken lydt. Satspuljen, som netop er meldt ud, indeholder lyspunkter, men vil ikke redde planen. Det mener Bedre Psykiatris landsformand Knud Aarup.

2. november 2018

Satspuljen finansierer en stor del af regeringens psykiatriplan, og efter den massive kritik af planen, havde Bedre Psykiatris formand et spinkelt håb om, der ville blive fundet flere penge, og at planens indsatser ville blive mere fokuseret. Det er ifølge Knud Aarup ikke sket.

– Hvis man virkelig ville gøre en forskel for psykisk syge og deres pårørende, skulle man have satset langsigtet på nogle få vigtige områder, og så til gengæld sat stærkt ind der. I stedet har man spredt smørret ud over en hel masse områder, siger Knud Aarup.

Bedre Psykiatri har blandt andet foreslået, at man fokuserer indsatserne om bedre inddragelse og hjælp til pårørende og bedre akut hjælp til mennesker med psykisk sygdom.

Knud Aarup ser dog også lyspunkter i planen. Et af dem er planen om at styrke Pædagogiske Psykologisk Rådgivning (PPR), der rådgiver skoler om børn, der mistrives.

– Vi har længe talt for, at PPR burde have flere muskler og bedre mulighed for at tilbyde egentlig behandling i stedet for kun at være rådgivende. Det er vi glade for, at politikerne har lyttet til.

Målet med Psykiatriplan 2, som regeringens psykiatriplan bliver kaldt, er blandt andet at ligestille psykisk sygdom med fysisk sygdom og at stoppe væksten i antallet af børn og unge med psykisk sygdom eller mistrivsel. Men det mener Knud Aarup ikke vil lykkes.

– Hvis det her er politikernes store svar på psykiatriens gigantiske problemer, bliver vi allerede nu nødt til at begynde at tale om Psykiatriplan 3.