Skip to content

tilbage til Nyheder

Skolefravær er et alvorligt problem for mange

Alt for mange børn, der mistrives eller har psykisk sygdom, har bekymrende skolefravær.

1. marts 2023


For Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende er det afgørende, at alle børn og unge, der rammes af alvorlig mental mistrivsel eller psykisk sydom, får samme muligheder som alle andre børn for at gennemføre grundskolen og en efterfølgende uddannelse. Derfor arbejder flere af Bedre Psykiatris lokalafdelinger for, at kommunerne skal gøre mere for at hjælpe børn med bekymrende skolefravær hos børn og unge.

Læs mere i notatet om bekymrende skolefravær