Skip to content

tilbage til Nyheder

Skuffende psykiatriudspil fra regeringen

Gode tanker og intentioner men ingen økonomiske muskler til at sætte handling bag ordene. Det er desværre Bedre Psykiatris konklusion efter at have læst de 43 forslag i regeringens udspil.

21. september 2018

Gode tanker og intentioner men ingen økonomiske muskler til at sætte handling bag ordene. Det er desværre Bedre Psykiatris konklusion efter at have læst de 43 forslag i regeringens udspil.

Det har ikke skortet på løfter og ambitioner fra Sundhedsministeren på det seneste. Tvang og genindlæggelser skal ned. Børn og unge skal have bedre hjælp. Det samme skal pårørende og de mest syge. Og så skal det være slut med psykiatriens lillebror-rolle i sundhedsvæsenet. Alt sammen gode og vigtige ambitioner. 

Men når det kommer til at indfri løfterne, kniber det desværre. Det står klart efter dagens offentliggørelse af “Vi løfter i fællesskab”, som regeringens psykiatriudspil hedder. 

– Der er brug for langt flere penge og langt mere ambitiøse indsatser, hvis hjælpen til mennesker med psykisk syge og deres pårørende skal blive bedre, siger Generalsekretær Thorstein Theilgaard. 

I følge Bedre Psykiatris beregninger er antallet af mennesker med psykisk sygdom steget så meget de senere år, at det ville koste mindst 700 mio. kr. om året bare at fastholde det niveau, behandlingen var på i 2013. Det er væsentligt mere end de 2,1 mia. regeringen samlet set vil afsætte til planen over de næste fire år.

Thorstein Theilgaard er især skuffet over, at der ikke mere seriøse indsatser for pårørende i planen. 

– Sundhedsministeren har for ganske få uger siden sagt, at hun vil sikre bedre hjælp til pårørende. Det synes jeg ikke hun lever op til i udspillet. 

Bedre Psykiatri har i sit eget forslag til en psykiatriplan for nylig foreslået, at der bliver afsat 2 mia. kr. om året, og at det bliver en rettighed for pårørende at blive inddraget i behandlingen. 

Læs Bedre Psykiatris forslag til Psykiatriplan II