Skip to content

Start en Pårørendecafé

En pårørendecafe er et uformelt mødested for pårørende, hvor man mødes ca. en gang om måneden. Her kan man komme og snakke med andre pårørende om de udfordringer, man har i hverdagen. Det kan gøres på forskellige måder:

Pårørendecafé uden oplæg

Her åbner man dørene og har kaffe på kanden, og så taler deltagerne om det, der rører sig i deres liv lige nu. Det er vigtigt at forklare, hvad man kan forvente på forhånd, så folk har lyst til at komme.

Pårørendecafé med oplæg

Her indledes med et oplæg om et bestemt tema, og efterfølgende har deltagerne en samtale med udgangspunkt heri. Det er mere konkret, hvad man kan forvente, og man kan lægge programmet for hele sæsonen.

I lokalafdelingen i Tønder/Aabenraa har man lavet et samarbejdsaftale med kommunen, så der er en medarbejder fra kommunen i lokalet ved siden af, hvor deltagerne kan aftale en tid med det samme.

Din rolle som frivillig er i begge tilfælde at facilitere mødet. I kan give gode råd og vejledning til de pårørende baseret på jeres egne erfaringer, men vær opmærksom på, at I ikke er rådgivere, og at caféen ikke er en samtalegruppe. På vores uddannelsesdage, kan du få redskaber og inspiration til din rolle som vært for en pårørendecafé.