Skip to content

Sådan bruger vi pengene

Sammen kan vi hjælpepårørende til mennesker med psykisk sygdom

I 2019 anvendte Bedre Psykiatri 11,8 mio. kr. på, at gøre en forskel for pårørende og for at skabe en bedre psykiatri.

Indtægter

Vores indtægter udgjorde i 2019 12,5 mio. kr. Godt halvdelen af indtægterne kommer fra offentlig støtte. Derudover har særligt fondsmidler samt kontingenter og gavebidrag gjort en markant forskel. Det er en støtte, som vi er meget glade for, og som er helt afgørende for vores arbejde for at støtte pårørende og skabe bedre vilkår for pårørende i Danmark.

Bedre Psykiatri forsøger altid at få mest muligt ud af vores indtægter, fordi vi foretrækker at vores midler omsættes til aktiviteter for landets pårørende, vores medlemmer og for vores mange frivillige, der hver dag gør en forskel for de mange danskere, der er pårørende.

Hvad går pengene til?

Hvis du støtter Bedre Psykiatri, hvad bliver pengene så brugt til? Det er et oplagt spørgsmål, og for os er gennemsigtighed altafgørende. Derfor har vi lavet et billede, så du kan se, hvordan vi bruger 100 kr.

Bedre Psykiatri er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Derfor modtager vi af principielle grunde ikke penge fra medicinalindustrien. 

Læs seneste årsregnskab her.