Skip to content

Søg Bedre Psykiatris Aktivitetspulje

Der er nu etableret en ny aktivitetspulje, som kan søges af alle lokalafdelinger og frivilliggrupper.

Det vil blive prioriteret at bevilge midler til aktiviteter,

 • der har til formål at støtte og hjælpe pårørende
 • der finder sted i kommuner eller byer, hvor der er få eller ingen aktiviteter for pårørende
 • som er svære at søge midler til andre steder fra pga. frivilligressourcer, lokale fonds- eller §18-
  forhold
 • der allerede er bevilget penge til, men hvor der mangler en restfinansiering for at aktiviteten kan
  finde sted
 • der er nye i Bedre Psykiatri, henvender sig til en ny eller særlig pårørendegruppe eller som på anden
  vis bidrager til at afprøve nye aktivitetstyper

Ansøgningsfristen er 15. april til udbetaling i starten af juni.

Beløbsstørrelsen, man kan søge er 5.000-10.000 kr., og aktiviteten skal være afholdt senest 31. december 2024.

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger.