Skip to content

Søg Aktivitetspuljen

Der er nu etableret en ny aktivitetspulje, som kan søges af alle lokalafdelinger og frivilliggrupper.

Det vil blive prioriteret at bevilge midler til aktiviteter,

  • der har til formål at støtte og hjælpe pårørende
  • der finder sted i kommuner eller byer, hvor der er få eller ingen aktiviteter for pårørende
  • som er svære at søge midler til andre steder fra pga. frivilligressourcer, lokale fonds- eller §18-forhold
  • der allerede er bevilget penge til, men hvor der mangler en restfinansiering for at aktiviteten kan finde sted
  • der er nye i Bedre Psykiatri, henvender sig til en ny eller særlig pårørendegruppe eller som på anden vis bidrager til at afprøve nye aktivitetstyper

Ansøgningsfristen er 15. april til udbetaling i starten af juni.

Beløbsstørrelsen, man kan søge er 5.000-10.000 kr., og aktiviteten skal være afholdt senest 31. december 2024.

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger.