Skip to content

tilbage til Nyheder

Stor økonomisk ulighed præger behandling af kræft og psykisk sygdom

Det danske sundhedsvæsen bruger tre gange så mange penge på behandling af kræftpatienter, som der bliver brugt på behandlingen af psykisk syge.

10. december 2018

Der er stor økonomisk ulighed i behandlingen af kræft og behandlingen af psykisk sygdom. Det viser en opgørelse fra Etisk Råd. Konkret bruges der ca. 15.000 kr./året på en langvarigt psykisk syg, mens der bruges ca. 58.000 kr./året på behandling af en patient med kræft.

For at sammenligne behandlingen af sygdommene i kroner og ører, er der taget højde for alvoren af den specifikke sygdom både i forhold til livskvalitet og leveår. Når alvoren er medregnet, kan man se, at sundhedsvæsenet bruger tre gange så mange penge på behandlingen af kræftpatienter som behandlingen af psykisk sygdom.

Ifølge Landsformand i Bedre Psykiatri Knud Aarup kan en af forklaringerne på den ulige prioritering være, at psykisk sygdom stadig er omgærdet af mange misforståelser og tabuer.

”Vi skal kunne tale frit om psykisk sygdom, og vi skal holde op med at tale om psykisk sygdom som noget, der ikke kan kureres. Man kan blive rask eller få det bedre, men det kræver, at man får god og moderne behandling. Og det koster”, siger han.

Undersøgelsen fra Etisk Råd viser desuden, at en langvarig psykisk sygdom fører til det største tab af livskvalitet sammenlignet med de kroniske sygdomme, som undersøgelsen også beskriver. At være langvarigt psykisk syg nedsætter livskvaliteten markant, og det svarer i gennemsnit til at leve med for eksempel en ubehandlet lungekræft. 

  • Læs hele opgørelsen fra Etisk Råd her
  • Læs mere om økonomien i psykiatrien her