Skip to content

tilbage til Nyheder

Sundhedsstyrelsen anbefaler bedre hjælp til pårørende

Alle pårørende skal have tilbudt et undervisningsforløb om sygdom, behandling og det at være pårørende. Det er en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til den kommende psykiatriplan, der netop er offentliggjort.

13. januar 2022

Anbefalingen om pårørende er en af af en lang række anbefalinger til den kommende psykiatriplan. I følge Mads Engholm, Landsformand i Bedre Psykiatri, er Sundhedsstyrelsens anbefalinger et godt grundlag for det videre arbejde.

– Hvis alle anbefalingerne i det faglige oplæg bliver vedtaget får vi en god psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom har gode muligheder for at få det bedre, og hvor pårørende får et bedre liv trods de store udfordringer, de oplever, siger Mads Engholm.

Mads Engholm er i sær glad for anbefalingerne om pårørende.

– Når politikerne skal prioritere mellem de mange gode forslag, vil jeg inderligt opfordre dem at starte med at fokusere på de pårørende. Bedre inddragelse og undervisning til pårørende giver alvorligt syge markant bedre mulighed for at blive raske og hjælper pårørende med at overkomme de store udfordringer, de møder i hverdagen, siger Mads Engholm.

Senere på foråret forventes regeringen at komme med et udspil om, hvilke anbefalinger, de vil følge, og hvor mange penge, der skal sættes af. Udspillet skal forhandles af Folketingets partier, så der kan vedtages en endelig psykiatriplan. Bedre Psykiatri vil under hele forhandlingsforløbet holde møder med ordførerne fra de forskellige partier, for at forsøge at påvirke dem til at vedtage en god og ambitiøs plan. Og også her vil det især være pårørende, der er på dagsordenen, fortæller Mads Engholm.

– Når jeg mødes med ordførere og ministre fortæller jeg om, hvor store fordele både syge og pårørende oplever, når de pårørende får hjælp og støtte. Heldigvis oplever jeg stor forståelse og medvilje hos politikerne, og jeg tillader mig at være forsigtigt optimistisk om det endelige resultat.

Se Sundhedsstyrelsens oplæg