Skip to content

tilbage til Nyheder

2020: Børn som pårørende – undersøgelse

Ny undersøgelse fra Bedre Psykiatri

30. oktober 2020

Børn, der vokser op i familier med alvorlig psykisk sygdom, lever med skam, skyldfølelse, tristhed og
ensomhed, og hvis de ikke får hjælp, risikerer de selv at blive syge eller få sociale problemer. Bedre
Psykiatris undersøgelse viser, at mange af børnene ikke får den hjælp, de har brug for.

  • Ca. 333.000 børn i Danmark mellem 0-17 år har mindst én psykisk syg forælder.
  • For to ud af tre (65 pct.) har det haft negative konsekvenser for barnets trivsel, at der er en forælder med en psykisk sygdom. Mere end hver fjerde (28 pct.)
  • oplever det i nogen grad eller i høj grad.
  • Godt to ud af tre børn (60 pct.) har ikke fået tilbudt hjælp og støtte. Ud af disse børn, ville en ud af tre (32 pct.) gerne have haft tilbuddet om hjælp og støtte.
  • Hvert ottende barn (13 pct.) har på nuværende tidspunkt behov for hjælp eller støtte i kraft af at være pårørende til en forælder med en psykisk sygdom.

Læs undersøgelsen her