Skip to content

tilbage til Nyheder

2021: Høringssvar over Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

27. september 2021