Skip to content

tilbage til Nyheder

2020: Corona-krisen rammer psykisk syge og pårørende

Mennesker med psykisk sygdom har fået det værre under coronakrisen, og deres pårørende er blevet mere belastede. Det viser Bedre Psykiatris undersøgelse.

25. maj 2020

Samlet set bekræfter undersøgelsen Bedre Psykiatris og flere andre bekymring for, at krisen med dens nedlukninger, besøgsrestriktioner og sociale begrænsninger har haft store negative konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Hovedresultater

 • Næsten halvdelen (45 pct.) af pårørende vurderer, at den syges sygdomstilstand er forværret som følge af corona-situationen.
 • To ud af tre (64 pct.) pårørende mener, at det er blevet sværere for den syge at få den nødvendige hjælp som følge af corona-krisen.
 • To ud af tre (63 pct.) pårørende har været ekstraordinært belastet som følge af corona-situationen de sidste fem uger.
 • Næsten tre ud af fire pårørende (70 pct.) frygter, at den syges situation og tilstand vil blive forværret som følge af corona-situationen.

Øvrige resultater

Hjælp og støtte til den syge

 • To ud af tre pårørende (65 pct.) mener, at ansvaret for den syge i øjeblikket er overladt for meget til de pårørende.
 • Halvdelen af pårørende (49 pct.) oplever, at kommunernes støtte til den syge i hjemmet eller på bosted ophørt midlertidigt, reduceret eller ændret til telefonsamtaler eller videosamtaler.

Den syges tilstand og situation

 • To ud af tre pårørende (68 pct.) vurderer, at den syge føler sig i høj eller nogen grad isoleret og ensom som følge af corona-situationen. Frygt for smitte, besøgsrestriktioner og reduceret bostøtte og hjemmebesøg er væsentlige årsager.
 • Næsten halvdelen (45 pct.) af pårørende vurderer, at den syge har oplevet symptomer på angst eller depression som følge af corona-situationen.
 • Halvdelen af pårørende (51 pct.) mener, at kommunen undervurderer den psykiske belastning hos den psykisk syge som følge af corona-situationen.

Pårørendes egen situation

 • Næsten tre ud af fire (73 pct.) har haft ekstraordinære opgaver som pårørende de sidste fire til fem uger som følge af corona-situationen. Særligt at holde øje med og motivere den syge (57 pct.) og ordne huslige gøremål (27 pct.) samt pleje og omsorg af den syge (23 pct.).

Pårørende som ressource

 • Næsten tre ud af fire (70 pct.) mener, at pårørende under coronakrisen har været afgørende for, at den syge får hjælp og støtte.
 • To ud af tre (64 pct.) mener, at det har været sværere som pårørende at hjælpe den syge som følge af corona-krisen.