Skip to content

tilbage til Nyheder

2021: Fem politiske forslag til kommunalvalget

Psykiatri skal være et tema ved kommunalvalget i efteråret.
Det er det klare mål for de mange Bedre Psykiatri-frivillige
over hele landet, som er ved at gøre sig klar til valgkamp.

6. august 2021

Afvisning, nedskæringer, forvirring, ansvarsfralæggelse og manglende sammenhæng. De fleste pårørende har været der. Kommunernes hjælp til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende er alt for ofte alt for ringe. Ved kommunalvalget i november gør vi noget ved det. Her er de fem mærkesager, som Bedre Psykiatris frivillige kæmper for op til valget.

Forslagene er blandt andet valgt efter, hvad pårørende efterspørger i Bedre Psykiatris store nationale undersøgelse om socialpsykiatrien.

1. Undervisning for pårørende

Kommunen skal tilbyde undervisning til alle nye pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Bedre Psykiatri eller andre frivillige organisationer kan organisere det og stå for en del af indholdet. Mennesker med psykisk sygdom har større chance for at blive raske, når deres pårørende får undervisning i, hvordan de kan hjælpe den syge og finde rundt i myndighedernes tilbud – såkaldt psykoedukation. Undervisning kan samtidig give de pårørende selv et bedre liv med mindre bekymring, stres og sygdom. Undervisningen skal ikke afløse men supplere samtalegrupper.

Læs mere om forslaget

2. Bedre akuthjælp i kommunerne

Mennesker med psykisk sygdom og pårørende skal have et sted i kommunen, som de uden visitationkan ringe til eller møde op hos, når sygdommen trænger sig på, og de bliver overvældet af angst,
magtesløshed eller dårlige tanker. Flere kommuner har gode erfaringer med at oprette fysiske døgnbemandede akuttilbud uden visitation. Akuttilbuddet kan forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og selvmord og bidrage til
trygheden for syge og pårørende

Læs mere om forslaget

3. Pårørendevejledere i alle kommuner

Kommuner skal have en eller flere medarbejdere, som har til opgave at vejlede, hjælpe og rådgive pårørende. Det er en ekstremt stor og meget belastende opgave for pårørende at finde hoved og hale i rettigheder og tilbud i det kommunale system og at at koordinere tilbuddene med sygehusets behandling. Med bedre vejledning vil de pårørende få bedre psykisk helbred, et bedre arbejdsliv og en lettere hverdag. I mindre kommuner kan det være ok med en pårørendevejleder, som har med somatik og psykiatri at gøre. I de større er det oplagt at specialisere pårørendevejlederne til pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Læs mere om forslaget

4. Bedre bostøtte til psykisk syge

Alle med psykisk sygdom, skal have den bostøtte, de har brug for, og kommunen skal sikre, at bostøtten er omsorgsfuld, ambitiøs, fagligt forsvarlig og stabil. Støtte i hjemmet er en de absolut vigtigste former for hjælp til mennesker med psykisk sygdom. Støtten er altafgørende for, at den syge kan komme hjem efter indlæggelse, håndtere symptomer og finde tilbage til hverdagen og blive rask. Samtidig er støtten afgørende for, at undgå, at hele ansvaret ender hos de pårørende. Mange oplever desværre, at støtten bliver skåret ned eller ændret med større hensyn til økonomi end den syges behov.

Læs mere om forslaget

5. Bedre hjælp til at komme i arbejde

Alle med psykisk sygdom skal kunne få kvalificeret individuel hjælp til at komme i arbejde efter metoden IPS – Individuelt Planlagt job med Støtte. En psykiatrisk diagnose er desværre en enkeltbillet ud af arbejdsmarkedet for alt for mange mennesker. Det er et af de væsentligste problemer i hjælpen og behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Bedre hjælp til få og fastholde arbejde eller uddannelse bør derfor være en af de absolut højeste prioriteter for kommunen. Tilbuddet om hjælp efter IPS-metoden, skal være frivilligt.

Læs mere om forslaget