Skip to content

tilbage til Nyheder

2021: Syge og pårørende savner hjælp fra kommunerne

Et overvældende flertal af mennesker, der er i kontakt med psykiatrien oplever, at kommunerne er dårlige til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom.

14. juni 2021

I den hidtil største undersøgelse fra Bedre Psykiatri fortæller 4.750 syge, pårørende og medarbejdere om, hvordan de oplever hjælpen fra kommunen. Undersøgelsen tegner et nedslående billede af kommunernes indsats for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom.

Mere end 70 pct. oplever kommunens hjælp til mennesker med psykisk sygdom, som dårlig eller virkelig dårlig. Kun 21 pct. oplever, at hjælpen er god. Og for hjælpen til pårørende ser det endnu værre ud. Her mener kun ni pct. at hjælpen er god.

De adspurgte efterlyser blandt andet bedre akuttilbud til syge, bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom og misbrug og bedre støtte i hjemmet.

Bedre Psykiatris frivillige vil i de kommende måneder bruge undersøgelsen til at vise deres lokale politikere, at der er brug for bedre hjælpe til mennesker med psykisk sygdom. Og undersøgelsen viser tydeligt, at det kan være en god ide for politikerne at lytte. Hele 96 pct. svarer, at politikerne har større chance for at få deres stemme, hvis de sætter fokus på psykisk sygdom og pårørende.

4.750 personer har deltaget i undersøgelsen. Deltagerne er fundet gennem sociale medier, pressen og blandt Bedre Psykiatris medlemmer. De fleste – 60 pct. er pårørende. 30 pct. har selv en sygdom, og  10 pct. er ansatte i psykiatrien.

Se de vigtigste resultater fra undersøgelsen

Se alle data. (Kvalitative besvarelser er ikke med).