Skip to content

Skriv under: Stop kommunale svigt af børn med en psykisk syg forælder

Halvdelen af alle børn med en svært psykisk syg forælder får selv en psykisk sygdom og rigtig mange kæmper med mistrivsel, skyld og skam. Alligevel får de fleste børn (60 procent) aldrig tilbudt hjælp af kommunen.

Kommunerne svigter børnene på trods af, at børnene faktisk har lovmæssigt ret til at få hjælp og rådgivning (jf. Serviceloven paragraf 11). Det er uacceptabelt!

Ingen børn skal stå uden hjælp, når mor eller far bliver psykisk syg. Skriv under nu!


Skriv under på at:

  • Alle kommuner skal oprette relevante alderssvarende tilbud om hjælp og rådgivning til børn af forældre med en psykisk diagnose.
  • Kommunerne skal samtidig forpligte sig til proaktivt at sikre, at børnene og deres forældre har kendskab til disse tilbud.

Ingen felter fundet.

Underskrifterne vil blive brugt til at lægge pres på kommunerne og regeringen for, at der laves en handleplan, der forpligtiger kommunerne til at leve op til deres ansvar overfor børnene og deres forældre.

Baggrund for underskriftindsamlingen

Mange børn med en psykisk syg forælder lever en barndom i stor utryghed. De bærer på tunge bekymringer om deres syge forælder og fremtiden. De har svært ved at koncentrere sig i skolen, og risikerer at komme uopretteligt bagud. Mange tynges af skyldfølelse. De bebrejder sig selv, hvis far f.eks. er deprimeret eller mor pludselig går fra glad til vred på et splitsekund. Nogle skammer sig over deres syge forælder og isolerer sig socialt.

Dansk forskning viser, at halvdelen af de børn, der vokser op i familier, hvor mindst en forælder har en svær psykisk sygdom, selv får en psykiatrisk diagnose i løbet af livet (Mûller et al. 2019). I Danmark er der ca. 330.000 børn, der vokser op med en forælder med en psykisk lidelse (Bedre Psykiatri). De har det til fælles, at mange er i så alvorlig mistrivsel, at det kan få livslange konsekvenser for dem – og alt for få af børnene får hjælp.

Kommuner svigter børn med forældre, der har en psykisk sygdom.

En ny undersøgelse igangsat af Bedre Psykiatri viser, at 60 procent af alle børn med en psykisk syg forælder aldrig er blevet tilbudt hjælp af kommunen på trods af at 2 ud af 3 forældre fortæller, at det har negative konsekvenser for børnenes trivsel at have en psykisk syg forælder.

Størstedelen af de danske kommuner har slet ingen faste tilbud til børn af psykisk syge forældre. Kun 4 ud af 10 kommuner har tilbud til børn, der er pårørende til en psykisk syg, viser en afdækning lavet af Psykiatrifonden. Blandt de kommuner, der har tilbud til børnene, har de færreste tilbud til alle relevante aldersgrupper. Skriv under nu på at alle børn af psykisk syge forældre skal kunne få hjælp.

Olivia mistede lysten til skolen, vennerne og livet, da psykisk sygdom drev hendes far ud i et stofmisbrug.

Som 15-årig var Olivia fanget midt i sin psykisk syge fars voksende kokainmisbrug og spilleproblem. Frygten for om farens manglende impulskontrol eller stofferne ville koste ham livet, sendte Olivia ud i dyb krise.

Læs Olivias historie

Det står i Serviceloven, paragraf 11:

(Uddrag)

Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

  1. Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
  2. Netværks- eller samtalegrupper.
  3. Rådgivning om familieplanlægning.
  4. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.