Skip to content

Vær med til at gøre jobcentrene bedre

Mange mennesker med psykisk sygdom oplever ikke, at de får den hjælp, de har brug for i kommunens jobcenter. Det sætter Bedre Psykiatri i den kommende tid fokus på.

Omdrejningspunktet bliver en undersøgelse blandt pårørende, hvor vi spørger til oplevelser og erfaringer fra jobcentrene. Resultaterne bliver fordelt på kommuner, så I kan se, hvad pårørende i netop jeres kommune har oplevet. Første skridt er derfor at sikre, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen.

I de kommende dage sender vi et link til spørgeskemaet til alle lokalformænd. Det vil vi bede jer sende videre til medlemmerne og dele på jeres Facebook-sider.

Når resultatet kommer, vil det være et godt værktøj til at få lokal opmærksomhed om problemer og løsninger. Det beskriver vi mere grundigt, når det nærmer sig.

Baggrund

Beskæftigelse er et vigtigt element i recovery-processen. Derfor er det et meget stort problem, at kun hver tredje menneske med psykisk sygdom er i arbejde eller uddannelse. Et af de vigtigste steder at tage fat er kommunernes jobcentre. Bedre Psykiatri foreslår derfor blandt andet, at medarbejderne på jobcentrene bliver videreuddannet, så de bedre forstår psykisk sygdom og bedre kan samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Læs mere om arbejde og uddannelse for mennesker med psykisk sygdom