Skip to content

Bedre Psykiatri: Forbyd bæltefiksering

Bæltefiksering i psykiatrien skal forbydes. Sådan lyder den klare melding nu fra Bedre Psykiatri. Udmeldingen er en reaktion på, at det trods mange års projekter og puljer endnu ikke er lykkedes at slippe af med den forældede metode.

Kampen mod bæltefiksering har slået fejl og det er på tide at tage nye og skrappere midler i brug. Det mener Bedre Psykiatris generalsekretær Thorstein Theilgaard.

– I årevis har man forsøgt med målsætninger, småprojekter og gode viljer. Men det går for langsomt, og bælterne er stadig en alt for stor del af hverdagen på mange psykiatriske afdelinger. Det er derfor vi nu foreslår en skrappere kur. Et forbud vil tvinge afdelingerne til at bruge de metoder, som vi ved virker.

Folketinget vedtog i 2014 en målsætning om halvering af brug af bæltefiksering og nedbringelse af alle former for tvang inden 2020. Men trods reduktion i brugen af bælter, konkluderede Sundhedsstyrelsen i 2018, at det ikke længere var realistisk at nå de politiske målsætninger.

Flere lande har allerede afskaffet brugen af bælter. Blandt andet England, Holland og Island. Og i Norge anbefalerede et udvalg under regeringen for nylig, at bælterne skal afskaffes indenfor fire år.

Det er et udbredt argument mod afskaffelsen af bælter, at der altid vil være patienter, som bliver så syge, at de risikerer at gøre skade på sig selv eller andre. Men selv i de situationer, mener Thorstein Theilgaard, at erfaringerne taler for et forbud.

– Flere projekter viser tydeligt, at så længe, der er fokus på det og der er ressourcer til det, bliver bælterne i skabet. Men så snart pengene slipper op, og fokus flytter sig, kommer de frem igen, siger Thorstein Theilgaard.

Forslaget om forbud mod bæltefiksering vil blive offentliggjort i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen udgiver den halvårlige statusrapport om brug af tvang i psykiatrien. Rapporten er planlagt til den 19. november.

Læs mere om Bedre Psykiatris forslag om forbud mod bæltefiksering