Skip to content

Book tid til telefonisk rådgivning

Bedre Psykiatris Rådgivning er til dig, der er pårørende til et menneske, med en psykisk sygdom. Du kan via vores bookingsystem booke én telefonisk rådgivningssamtale af 30-45 minutters varighed.

I rådgivningen er vi tre fagligheder med forskellige kompetencer, herunder psykologi-, social- og sundhedsfagligt uddannede rådgivere.  Når du booker en tid hos os, skal du selv vælge hvilken af vores tre fagprofessionelle rådgivere du vil tale med, ud fra den problemstilling du ønsker rådgivning om. Du vælger de forskellige rådgivere under ”vælg medarbejder” på bookingsiden.

Det er vigtigt at du er opmærksom på at booke den rette faglighed, da vi alle dækker forskellige fagområder. Er du i tvivl om hvilken rådgiver du skal booke, kan du altid skrive til os via mailformularen eller ringe til vores telefoniske tidsbestilling. Når du booker en tid, vil du få en mail der bekræfter din booking samt en påmindelse to dage inden. Du vil ligeledes modtage en tilfredshedsundersøgelse efter endt rådgivning.

Hjælp til at vælge den rette rådgiver:

Sundhedsfaglig rådgivning

Vores sundhedsfaglige rådgiver kan blandt andet hjælpe dig med, hvordan du håndterer vanskelige situationer fx i mødet med det psykiatriske system, kommunikationen mellem dig og den du er pårørende til, give dig viden om de forskellige psykiske sygdomme, at være i en krise eller tale om hvordan du kan passe på dig selv.

Socialfaglig rådgivning

Vores socialfaglige rådgiver er uddannet socialrådgiver og kan hjælpe dig med at navigere i det kommunale system og forstå dette på tværs af børne og unge-, beskæftigelses- og handicapområdet. Hun kan sammen med dig afdække, hvilke støttemuligheder og veje der er at gå for at få fremdrift i din nærtståendes sag eller i forhold til din problemstilling.

Psykologifaglig rådgivning

Vores psykologifaglige rådgivere kan blandt andet hjælpe dig med at forstå, rumme og håndtere de oplevelser og følelser, der kan være forbundet med at være pårørende til en med psykisk sygdom. Yderligere kan de hjælpe dig med, hvordan du takler potentielle kriser og passer på dig selv som pårørende.

Læs mere om rådgivningen
Mød Rådgiverne

OBS: Rådgivningen kan ikke tilbyde samtaleforløb, terapi eller gå ind i enkelte sager. Rådgiverne kan heller ikke tilbyde at være part i en sag eller påtage sig partsrepræsentationsansvar.