Skip to content

Læs om rådgivningen

Sådan hjælper vi dig

I rådgivningen giver vi dig viden og sparring om de problemer og udfordringer, du møder som pårørende til en med psykisk sygdom.  Vi lytter til dig og ud fra vores erfaring og faglighed giver vi dig hjælp til selvhjælp, så du bliver bedre i stand til at gå videre i dit liv og håndtere de problemer, du har henvendt dig om.

Rådgiverne har forskellige faglige baggrunde og lang erfaring med at rådgive pårørende.

De mest almindelige spørgsmål handler om:

 • Samarbejdet med det offentlige
 • Samarbejde/hjælp til at komme videre med behandlingssystemet
 • Vanskelige dilemmaer, udfordringer og situationer som pårørende
 • Hvordan man håndterer og navigerer i rollen som pårørende

Men du er velkommen til at kontakte os, uanset, hvad dit spørgsmål drejer sig om.

Rådgivningen foregår enten over telefon eller skrift. Vi kan desværre ikke tilbyde fysisk rådgivning. Du kan i udgangspunktet få én rådgivende samtale, og vi kan dermed ikke tilbyde samtaleforløb. Men du er altid velkommen til at kontakte os igen, hvis din situation ændrer sig eller du står med en ny problemstilling.

OBS: Rådgivningen kan ikke gå ind i enkelte sager, og rådgiverne kan derfor heller ikke tilbyde at være part i en sag eller påtage sig partsrepræsentationsansvar. I forlængelse heraf kan rådgivningen heller ikke tilbyde behandling eller terapeutiske forløb til pårørende.

Vi hjælper voksne pårørende

Vi hjælper dig, der er over 18 år og pårørende til én med psykisk sygdom. I Bedre Psykiatris rådgivning er målgruppen som udgangspunkt ikke børn eller unge under 18 år, her henviser vi i stedet til de børn- og ungerådgivninger der findes på området. Dem kan du finde på RådgivningsDanmarks Rådgivningsportal.

Vores definition på en pårørende er:

Forældre, søskende, ægtefæller, venner eller på andre måder relateret til en person med psykisk sygdom eller udfordringer med sit psykiske helbred. Personen, man er pårørende til, behøver ikke at være udredt i psykiatrien eller have en diagnose. Det afgørende er, at man selv oplever, at man er pårørende.

Du er velkommen til at ringe til os uanset om du har det meget eller lidt svært. Det er kun dig selv, der kan vurdere, hvordan du har det – vi gør os ikke til dommer over dine følelser, hvor svært du har det, eller om du har brug for hjælp.

Rådgivningens formål og mål

Rådgivningens formål er, i overensstemmelse med foreningens strategi, at hjælpe pårørende til mennesker med psykisk sygdom til et bedre liv, og derfor er rådgivningens mål at støtte og styrke pårørende ved at være et sted, hvor man kan finde hjælp, rådgivning, sparring og motivation til at navigere i de udfordringer/problemstillinger, man oplever som pårørende til en med psykisk sygdom. Vi yder derfor en bred og faglig funderet rådgivning til pårørende.

Rådgivningen arbejder empowerment baseret efter tilgangen ’hjælp til selvhjælp’, således at man som pårørende bliver i stand til selv ”at gå videre” i sit liv og håndtere den problemstilling, man kontakter rådgivningen med.

Vores etiske principper og værdier

Etik:

 • Den pårørendes fortrolighed skal altid overholdes
 • Vi møder pårørende med respekt og i øjenhøjde
 • Vi møder pårørende med tillid og professionalisme
 • Vi har tavshedspligt, men følger vor borgerpligt ift. underretnings- og afværgepligt

Værdier:

 • Pårørende er den bedste medicin. Når pårørende får støtte, bliver hørt og får håb, hjælper det både den, der er syg, og den pårørende.
 • Ethvert menneske er unikt. Ingen mennesker har samme muligheder, erfaringer eller livsgrundlag. Derfor hverken kan eller skal de ikke behandles ens.
 • Vi møder pårørende åbent og med friske øjne. Vi ved først noget om dig, når du fortæller os det.
 • Vi møder pårørende i øjenhøjde. Alle pårørende skal føle sig hørt, set og taget alvorligt i rådgivningen.
 • Vi møder pårørende nysgerrigt og autentisk. Du vil derfor blive mødt med oprigtig interesse.

Vi vil gerne have feedback, så vi ved, om vi har forstået den pårørendes ønsker rigtigt, og om de perspektiver og handlemuligheder, som rådgiveren foreslår, er relevante og meningsfulde for den pårørende.

Tavshedspligt

Rådgivningen er fortrolig og alle Bedre Psykiatris rådgivere har underskrevet en tavshedserklæring, der sikrer, at oplysningerne fra alle, der henvender sig bliver håndteret og opbevaret sikkert og fortroligt. Vi journalfører ikke vores samtaler, og de oplysninger, vi indsamler, i rådgivningen bliver slettet inden for 12 mdr. Alle rådgivere er underlagt denne tavshedspligt båder under og efter ansættelse og de oplysninger du giver os om dig og din familie bliver ikke givet videre til nogen uden for rådgivningen. Der kan dog være undtagelser for tavshedspligten, hvor rådgiveren er forpligtet til at bryde denne – se nedenfor om Underretnings- og afværgepligt.

Indsamling og opbevaring af persondata

Når du kontakter rådgivningen enten via mail eller tlf. skal du samtykke til at vi må indsamle og opbevare din persondata. Rådgivningen opbevarer din data i op til 12 mdr., hvorefter de vil blive slettet. Du kan til hver en tid anmode om at få slettet de oplysninger du har givet til rådgivningen, såfremt du ønsker det – dette gør du ved at ringe eller skrive til os.

Underretnings- og afværgepligt

Der kan være tilfælde, hvor rådgiveren har pligt til at ophæve fortroligheden samt tavshedspligten. Det sker jf. straffelovens §253 om afværgepligt og servicelovens §154 om underretningspligt, hvis rådgiveren bliver bekendt med at en person er i livsfare eller at et barn udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb. I disse tilfælde kan vi også være forpligtet til at videregive relevant persondata til de rette myndigheder.