Skip to content

tilbage til Nyheder

Coronakrisen rammer syge og pårørende

Nedlukninger, aflysninger og isolation har ramt hårdt i familier med psykisk sygdom. Det viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri.

24. maj 2020

Næsten halvdelen af de pårørende til mennesker med psykisk sygdom har under krisen oplevet, at deres barn, ægtefælle, søskende eller andre syge, har fået det værre. Og næsten to tredjedele af de pårørende er selv blevet mere belastet af ansvaret og det stigende arbejdspres. Det viser en undersøgelse, Bedre Psykiatri har lavet blandt medlemmer og andre pårørende.

Det er ikke mindst nedlukningen af de kommunale støttetilbud og de aflyste behandlinger i psykiatrien, der har lagt pres på de pårørende. Halvdelen af de adspurgte har oplevet, at den kommunale bostøtte er blevet standset, reduceret eller vekslet til telefonsamtaler. Andre fortæller, at det primært er de aflyste behandlinger i psykiatrien, der har sat spor i de syge og deres nærmeste. Aflysningerne er fx gået udover gruppeterapi, hjemmebesøg og opfølgningssamtaler.

Generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard håber, at forståelse for de pårørende og deres vigtige rolle er noget af det, der står tilbage, når coronakrisen er overstået.

– Jeg håber, at politikerne, behandlerne og alle andre vil huske, hvem der endnu en gang måtte overvinde deres sårbarhed og påtage sig den ekstremt opslidende og udmattende opgave det er at sikre, at hverdagen hænger sammen for et menneske med psykisk sygdom, siger Thorstein Theilgaard.

Undersøgelsen er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse udsendt i april måned 2020. Ca. 700 pårørende til mennesker med psykisk sygdom har deltaget.

Se flere tal og læs mere om undersøgelsen