Skip to content

tilbage til Nyheder

Det har konsekvenser for arbejdslivet at være pårørende

Pårørende til voksne med psykisk sygdom har svært ved at få deres arbejdsliv til at hænge sammen med rollen som pårørende. Det bekræfter en ny australsk undersøgelse.

26. juni 2019

Pårørende til voksne med psykisk sygdom har svært ved at få deres arbejdsliv til at hænge sammen med rollen som pårørende. Det bekræfter en ny australsk undersøgelse. 

Det kan have store konsekvenser for arbejdslivet at være pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Et nyt australsk studie viser, at 26 procent af pårørende, der bor sammen med en voksen med psykisk sygdom, helt er stoppet med at arbejde for at kunne hjælpe den syge. 

De australske forskere har undersøgt arbejdsmulighederne for ægtefæller, forældre eller andre pårørende, der bor sammen med psykisk syge. Det er særligt uvisheden ved at bo med en psykisk syg, der tærer på kræfterne. Derudover er det meget tids- og arbejdskrævende for mange pårørende at støtte og hjælpe de syge i hverdagen.

Udover at mange pårørende bliver tvunget ud af arbejdsmarkedet, arbejder mange af de pårørende, som er i beskæftigelse, færre timer om ugen end den øvrige befolkning.

Den australske undersøgelse bekræfter en tendens, som Bedre Psykiatri tidligere har konstateret i Danmark. Ifølge en undersøgelse fra Bedre Psykiatri har en fjerdedel af pårørende til psykisk syge i Danmark haft orlov, været på nedsat tid eller sygeorlov pga. deres situation som pårørende.

”Med vores egen og denne nye undersøgelse tegner der sig et tydeligt billede af, at der er store udfordringer ved at være erhvervsaktiv pårørende og få hverdagen til at hænge sammen”, siger chefanalytiker i Bedre Psykiatri Jens Peter Eckardt. 

Bedre Psykiatri har tidligere foreslået, at alle pårørende får to pårørendedage om året, hvor de fx kan tage til møder eller med til lægen sammen med deres syge pårørende. Det vil bidrage til at aflaste pårørende og forhindre, at de bliver tvunget til at bruge deres syge- eller feriedage på at få hverdagen med psykisk sygdom til at hænge sammen.

  • Læs hele den australske undersøgelse her
  • Læs mere om pårørendebelastning her